برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تلفيق روش کمي و کيفي به منظور طراحي ابزاري براي ارزشيابي عملکرد اعضاي هيات علمي، مطالعه موردي دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
 
چکیده: 

هدف کلي اين مطالعه توصيفي ـ پيمايشي، تلفيق روش کمي و کيفي به منظور طراحي ابزار ارزشيابي عملکرد اعضاي هيات علمي است. جامعه مورد مطالعه را دانشجويان، اساتيد، مديران و همچنين کارشناسان دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه تشکيل مي دهند. تعداد دانشجويان اين دانشکده 1076 نفر (N=1076) بود که حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران (n=280) و به صورت کاملا تصادفي تعيين شد. ابزار گرد آوري داده هاي مورد نياز از دانشجويان، پرسشنامه اي بيست گويه اي به منظور بررسي نظرات آنان در رابطه با اهميت مواردي بود که در ارزشيابي عملکرد آموزشي اعضاي هيئت علمي بايد مد نظر قرار گيرد که با استفاده از طيف ليکرت طراحي شد. روايي ابزار توسط اساتيد دانشکده کشاورزي رازي و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (0.72)، مورد تاييد قرار گرفت. به منظور جمع آوري داده ها از اعضاي هيات علمي، مديران و کارشناسان نيز از روش دلفي استفاده شد. پس از بررسي نظرات دانشجويان، اساتيد و غيره، «بسته ارزشيابي عملکرد اعضاي هيات علمي» (FMPE)، طراحي شد که شامل بخش هاي مختلفي است و عملکرد اعضاي هيات علمي را از جهات مختلف و توسط افراد متفاوت، مورد ارزشيابي قرار مي دهد. عملکرد آموزشي، عملکرد پژوهشي و ويژگي هاي شخصي و مسووليت هاي حرفه اي اعضاي هيات علمي، از جمله حوزه هايي است که با استفاده از FMPE، مورد ارزشيابي قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

رجبی، س.، و پاپ زن، ع. (1389). تلفیق روش کمی و کیفی به منظور طراحی ابزاری برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی, مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه. آموزش عالی ایران, 3(1 (پیاپی 9)), 151-169. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125911Vancouver : کپی

رجبی سمیه، پاپ زن عبدالحمید. تلفیق روش کمی و کیفی به منظور طراحی ابزاری برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی, مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه. آموزش عالی ایران. 1389 [cited 2021April12];3(1 (پیاپی 9)):151-169. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125911IEEE : کپی

رجبی، س.، پاپ زن، ع.، 1389. تلفیق روش کمی و کیفی به منظور طراحی ابزاری برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی, مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه. آموزش عالی ایران, [online] 3(1 (پیاپی 9)), pp.151-169. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125911>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی