برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش آنزيم اکتو ATPase بر روند کيندلينگ سريع مسير پرفورنت در موش صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه فیزیولوژی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: عليرغم تحقيقات گسترده در زمينه صرع، هنوز مکانيسم اصلي ايجاد اين اختلال ناشناخته است. با توجه به اين که فعاليت آنزيم اکتو ATPase نقش مهمي در تبديل ATP به AMP داشته و اين ماده متعاقبا مي تواند به آدنوزين تبديل شود و نيز با در نظر گرفتن نقش آدنوزين به عنوان مهم ترين عامل ضد تشنج درون زا در مغز، در اين تحقيق تاثير مهار فعاليت اکتو ATPase بر روند کيندلينگ مسير پرفورنت مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، تعداد 6 سر موش صحرايي نر در هر گروه بر اساس روش کيندلينگ سريع با تحريکات الکتريکي مسير پرفورنت (12 بار در روز با فرکانس 50 هرتز و مدت هر پالس 1 ميلي ثانيه) کيندل شدند. در طي روند کيندلينگ، کميت هاي رفتاري و الکتروفيزيولوژيک تشنج و نيز پتانسيل هاي ميداني ثبت مي شد. براي بررسي نقش آنزيم اکتو
ATPase در گروهي از حيوانات، هر روز پس از پايان تحريکات کيندلينگ FPL 67156 به عنوان مهارگر اين آنزيم به صورت داخل بطن مغزي به حيوانات تزريق گرديد. حيوانات در گروه کيندل 6 سر و در ساير گروه ها 4 سر بودند مقايسه آماري کميت هاي مدت زمان امواج تخليه متعاقب، شيب fEPSP و دامنه PS در طي روند صرع زايي در بين گروه هاي مختلف آزمايشي توسط آزمون تجزيه و تحليل واريانس دو طرفه از نوع Repeated Measures و آزمون متعاقب Bonferoni صورت گرفت. اختلاف شاخص زوج پالس در هر فاصله زوج پالسي بين گروه ها توسط آزمون تحليل واريانس يک طرفه و آزمون متعاقب  Bonferoni صورت گرفت. وقوع مراحل پنج گانه تشنجي بين گروه هاي آزمايشي نيز با استفاده از آزمون کروسکال واليس و آزمون متعاقب من ويتني يو مقايسه گرديد. در محاسبات آماري از نرم افزار Prism نسخه شماره 5 استفاده شد.
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد که مهار آنزيم اکتو
ATPase (با تزريق FPL67156) باعث تغييري در احتمال بروز مراحل مختلف رفتاري تشنج و مدت زمان امواج تحليه متعاقب در طي روند کيندلينگ نسبت به گروه کيندل نمي شود(P>0.05)  اما شکل پذيري سيناپسي را تحت تاثير قرار مي دهد، به گونه اي که دامنه PS را نسبت به گروه کيندل افزايش داده(P<0.05)  و ميزان کاهش تسهيل زوج پالس را نسبت به گروه کيندل افزايش مي دهد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که فعاليت آنزيم اکتو
ATPase در روند شکل پذيري در طي روند صرعي شدن در مدل کيندلينگ نقشي مهاري دارد به گونه اي که با مهار آن، اين روند تسهيل مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی