برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه HLA-G سرمي با موفقيت روش كمك باروري ICSI

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ‌ درمانی گیلان، کیلومتر 5 جاده رشت قزوین، رشت ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بارداري، در واقع مانند پيوند عضوي موفق است. عواملي که در عدم دفع جنين موثرند هنوز به خوبي شناخته نشده اند. درصد موفقيت و لانه گزيني جنين حاصل از روشهاي كمك باروري نيز ممکن است به همين عوامل وابسته باشد. ملکول HLA-G يکي ازانواع ملکول هاي MHC کلاس يک غير کلاسيک است که اخيرا در ارتباط با بارداري مورد توجه زيادي قرار گرفته است. در اين مطالعه مقدار HLA-G محلول در سرم زنان تحت درمان با روش ICSI قبل و بعد از انتقال جنين اندازه گيري و همچنين با مقادير HLA-G محلول در سرم زنان باردار طبيعي مقايسه شد تا رابطه حضور و غلظت سرمي آن با بارداري موفق تعيين گردد. هدف اين مطالعه تعيين نقش HLA-G سرمي و تغييرات غلظت آن در موفقيت يا شکست روشهاي كمك باروري است تا در تشخيص، پيشگويي و درمان ناباروري مورد استفاده قرار گيرد.
روش بررسي: نمونه سرمي از 107 نفر زن تحت عمل
ICSI در گروه آزمايشي قبل و 14 روز بعد از انتقال جنين و 24 نمونه سرمي از زنان باردار طبيعي در گروه کنترل در سه ماهه اول بارداري جمع آوري شد. ايزوفرم هاي  HLA-G1,-G5 محلول و HLA-G محلول توتال با روش الايزاي ساندويچ بررسي شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تي و آزمونهاي غير پارامتريک K-S، يو من ويتني و ويلکاكسون در سطح معني داري a=0.05 استفاده گرديد.
نتايج: ويژگيهاي دموگرافيك (سن، مدت ناباروري، رژيم درماني) در گروه آزمايشي با بارداري موفق و ناموفق تفاوت آماري معني داري نداشت. مقدار HLA-G1,-G5 محلول و  HLA-Gمحلول توتال در سرم زنان قبل و بعد از ICSI در گروه با بارداري موفق به ترتيب 47.4±62.8 U/ml، 1.47±0.58:OD قبل و 59.6±69.5U/ml، 1.38±0.57 :ODبعد از ICSI و در گروه بارداري ناموفق به ترتيب 35.7±55.2U/ml، 1.37±0.45 :OD قبل و 39.7±57.2 U/ml، 1.31±0.46 :OD بعد از ICSI بود. به همين ترتيب در گروه کنترل با بارداري طبيعي مقادير به ترتيب 53.16±47.92 U/ml و 1.29±0.49 :OD بود. در هيچکدام از موارد فوق تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد. پس از بررسي و مقايسه 29 مورد بارداري موفق و 78 مورد بارداري ناموفق، ميزان موفقيت بارداري با تغيير غلظت ايزوفرم هاي HLA-G1,-G5 محلول و HLA-Gتوتال محلول بعد از درمان با روش ICSI در دو گروه ارتباطي نشان نداد.
نتيجه گيري: در زنان تحت درمان با روشهاي كمك باروري رابطه معني داري بين موفقيت بارداري و
HLA-G محلول سرمي مشاهده نگرديد. بنابراين به نظر ميرسد HLA-G سرمي اهميت تشخيصي چنداني در موفقيت يا شکست اين روشها نداشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی نژاد، ز.، و جعفری شکیب، ر.، و یاری، ف.، و ظهیری سروری، ز.، و فرقان پرست، ک.، و عطرکارروشن، ز.، و نجفی، ف. (1390). بررسی رابطه HLA-G سرمی با موفقیت روش کمک باروری ICSI. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 12(2 (مسلسل 47)), 93-99. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125791Vancouver : کپی

علی نژاد زهرا، جعفری شکیب رضا، یاری فاطمه، ظهیری سروری زیبا، فرقان پرست کامبیز، عطرکارروشن زهرا، نجفی فرنگیس. بررسی رابطه HLA-G سرمی با موفقیت روش کمک باروری ICSI. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1390 [cited 2021August01];12(2 (مسلسل 47)):93-99. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125791IEEE : کپی

علی نژاد، ز.، جعفری شکیب، ر.، یاری، ف.، ظهیری سروری، ز.، فرقان پرست، ک.، عطرکارروشن، ز.، نجفی، ف.، 1390. بررسی رابطه HLA-G سرمی با موفقیت روش کمک باروری ICSI. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 12(2 (مسلسل 47)), pp.93-99. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125791. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 306 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی