برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات محافظتي ديکلوفناک سديم و بتامتازون در اپيتليوم قرنيه چشم خرگوش هاي آلوده به خردل در مرحله حاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اقدسیه، سه راه اراج، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، مرکز علوم اعصاب
 
چکیده: 

زمينه و هدف: چشم از حساس ترين اعضا در مواجهه با گاز خردل (Sulfur Mustard or Hun Distilled) است. تاثير درماني عوامل ضد التهابي بر کاهش ضايعات اپيتليال قرنيه ناشي از خردل در مطالعات مختلفي نشان داده شده است. مطالعه حاضر به بررسي اثرات محافظتي استفاده از قطره هاي بتامتازون، ديکلوفناک سديم و بتامتازون-ديکلوفناک سديم در اپيتليوم قرنيه چشم خرگوش هاي آلوده به خردل پرداخته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، از 36 سر خرگوش استفاده شد که به طور تصادفي در 6 گروه مساوي قرار گرفتند. گروه ها شامل سه گروه شاهد، حلال، خردل و سه گروه محافظتي بودند که قبل از مواجهه با خردل قطره هاي بتامتازون، ديکلوفناک سديم و بتامتازون ديکلوفناک سديم را دريافت کرده بودند. حيوانات به مدت دو هفته نگه داري شده و گروه هاي محافظت هر هشت ساعت يک بار قطره ها را دريافت نمودند. معاينه پس از شروع آزمايش در روزهاي اول، دوم، پنجم، هفتم و چهاردهم توسط متخصصين چشم به وسيله اسليت لمپ تحت بيهوشي انجام شد. در پايان روز چهاردهم، نمونه هاي بافتي از قرنيه برداشته شد و جهت بررسي فراساختار اپيتليوم قرنيه آماده شد. در تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آناليز واريانس يک طرفه توسط نرم افزار
SPSS 13 استفاده گرديد.
يافته ها: از ديدگاه باليني، نقص اپيتليوم قرنيه در پايان روز چهاردهم در گروه محافظتي ديکلوفناک سديم (
1.32±4.2) در مقايسه با گروه خردل (8.42±68.7) کاهش معناداري داشت (P=0.034)؛ گروه بتامتازون-ديکلوفناک سديم (1.17±4.2) در مقايسه با گروه خردل نيز کاهش معناداري داشت (P=0.031). اين آسيب در گروه محافظتي بتامتازون مشاهده نگرديد. فراساختار سطح اپيتليوم قرنيه و ميکروويلي هاي سطح سلول هاي آن در گروه محافظت با بتامتازون تقريبا مشابه گروه شاهد بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که بتامتازون توانسته است از آسيب اپيتليوم قرنيه در چشم خرگوش هاي آلوده به خردل جلوگيري نمايد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی