برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  19 , شماره  74 ; از صفحه 37 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط پلي مرفيسم T2229/C اگزون 12 از ژن پراکسيداز تيروئيدي با ميزان آنتي بادي ضد پراکسيداز تيروئيدي در جمعيت تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات چاقی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تغيير ساختار پروتئين هاي بدن مي تواند منجر به توليد آنتي بادي عليه پروتئين هاي خودي گردد. احتمالا ايجاد پلي مرفيسم در ژن كدكننده آنزيم پراكسيداز تيروئيدي (TPO) و تغيير ساختار آن مي تواند باعث توليد آنتي بادي ضد اين پروتئين (Anti-TPO) شود. اختلال در آنزيمTPO  مي تواند يكي از دلايل اصلي بروز بيماري كم كاري تيروئيد باشد كه شيوع و گسترش اين بيماري ما را بر آن داشت كه در اين مطالعه به بررسي ارتباط پلي مرفيسم T2229/C اگزون 12 از ژن TPO با ميزان Anti –TPO بپردازيم.
روش بررسي: از ميان جمعيت مورد مطالعه قند و ليپيد تهران 168 نفر در دو گروه با تيتر
Anti-TPO بيشتر و كمتر از 100IU/L پس از اندازه گيري ميزان Anti-TPO به روش الايزا به عنوان گروه بيمار و کنترل انتخاب شدند. محتواي DNA ژنومي اين افراد به روش نمک اشباع پروتئيناز K استخراج شد. سپس پلي مرفيسم مورد نظر در اگزون 12 به روشRFLPs-PCR  بررسي گرديد.
يافته ها: فركانس اللي پلي مرفيسم
T2229/C اگزون 12 در جمعيت مورد مطالعه از تعادل هاردي - واينبرگ تبعيت کرد. نتايج حاصل نشان داد كه ميزان Anti-TPO در سه گروه ژنوتيپي تفاوت معني داري نداشت (P>0.05) (حد ميانه براي  Anti-TPOدر گروه 19.4TT و در گروه  13.9CCواحد بين الملي در ليتر با فاصله ميان چاهکي 25 و 75 بود) محاسبه  Odd-Ratioبراي ژنوتيپ ها به صورت دو به دو نشان داد كه با وجود تعداد الل هاي C بيشتر، ميزان  Odd-Ratioنيز افزايش يافت.
نتيجه گيري: با توجه به عدم وجود ارتباط معني دار بين سطح
Anti-TPO با پلي مرفيسم  T2229/Cاگزون 12 در جمعيت مورد مطالعه، احتمالا نمي توان اين پلي مرفيسم را به طور مستقل عامل بروز اختلالات خود ايمني تيروئيد که منجر به توليد Anti-TPO مي گردد، دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فام، ب.، و دانش پور، م.، و عزیزی، ف.، و هدایتی، م. (1390). ارتباط پلی مرفیسم T2229/C اگزون 12 از ژن پراکسیداز تیروئیدی با میزان آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئیدی در جمعیت تهران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), 19(74), 37-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125693Vancouver : کپی

فام بیتا، دانش پور مریم السادات، عزیزی فریدون، هدایتی مهدی. ارتباط پلی مرفیسم T2229/C اگزون 12 از ژن پراکسیداز تیروئیدی با میزان آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئیدی در جمعیت تهران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research). 1390 [cited 2021September25];19(74):37-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125693IEEE : کپی

فام، ب.، دانش پور، م.، عزیزی، ف.، هدایتی، م.، 1390. ارتباط پلی مرفیسم T2229/C اگزون 12 از ژن پراکسیداز تیروئیدی با میزان آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئیدی در جمعیت تهران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), [online] 19(74), pp.37-43. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125693. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی