برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  19 , شماره  74 ; از صفحه 37 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط پلي مرفيسم T2229/C اگزون 12 از ژن پراکسيداز تيروئيدي با ميزان آنتي بادي ضد پراکسيداز تيروئيدي در جمعيت تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات چاقی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تغيير ساختار پروتئين هاي بدن مي تواند منجر به توليد آنتي بادي عليه پروتئين هاي خودي گردد. احتمالا ايجاد پلي مرفيسم در ژن كدكننده آنزيم پراكسيداز تيروئيدي (TPO) و تغيير ساختار آن مي تواند باعث توليد آنتي بادي ضد اين پروتئين (Anti-TPO) شود. اختلال در آنزيمTPO  مي تواند يكي از دلايل اصلي بروز بيماري كم كاري تيروئيد باشد كه شيوع و گسترش اين بيماري ما را بر آن داشت كه در اين مطالعه به بررسي ارتباط پلي مرفيسم T2229/C اگزون 12 از ژن TPO با ميزان Anti –TPO بپردازيم.
روش بررسي: از ميان جمعيت مورد مطالعه قند و ليپيد تهران 168 نفر در دو گروه با تيتر
Anti-TPO بيشتر و كمتر از 100IU/L پس از اندازه گيري ميزان Anti-TPO به روش الايزا به عنوان گروه بيمار و کنترل انتخاب شدند. محتواي DNA ژنومي اين افراد به روش نمک اشباع پروتئيناز K استخراج شد. سپس پلي مرفيسم مورد نظر در اگزون 12 به روشRFLPs-PCR  بررسي گرديد.
يافته ها: فركانس اللي پلي مرفيسم
T2229/C اگزون 12 در جمعيت مورد مطالعه از تعادل هاردي - واينبرگ تبعيت کرد. نتايج حاصل نشان داد كه ميزان Anti-TPO در سه گروه ژنوتيپي تفاوت معني داري نداشت (P>0.05) (حد ميانه براي  Anti-TPOدر گروه 19.4TT و در گروه  13.9CCواحد بين الملي در ليتر با فاصله ميان چاهکي 25 و 75 بود) محاسبه  Odd-Ratioبراي ژنوتيپ ها به صورت دو به دو نشان داد كه با وجود تعداد الل هاي C بيشتر، ميزان  Odd-Ratioنيز افزايش يافت.
نتيجه گيري: با توجه به عدم وجود ارتباط معني دار بين سطح
Anti-TPO با پلي مرفيسم  T2229/Cاگزون 12 در جمعيت مورد مطالعه، احتمالا نمي توان اين پلي مرفيسم را به طور مستقل عامل بروز اختلالات خود ايمني تيروئيد که منجر به توليد Anti-TPO مي گردد، دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی