برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش ترياژ بر آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس مرکز آموزشي، درماني پورسيناي شهرستان رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، مرکز آموزشی، درمانی بیمارستان پورسینا
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از مهمترين وظايف پرستاران، حفظ حيات و زندگي مددجويان در موارد اضطراري است، بنابراين لازم است پرستاران از روند ترياژ آگاهي داشته باشند تا بر اساس آن بتوانند با شناسايي و تشخيص به موقع نيازها در شرايط بحراني، خدمات پرستاري سريع و صحيح را به آسيب ديدگان ارايه دهند.
هدف: هدف اين مطالعه تعيين تاثير آموزش ترياژ بر آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس مرکز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت، سال 1388 مي باشد
.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه (مشتمل بر سه بخش مشخصات فردي، تعيين آگاهي و نگرش) و چک ليست ارزيابي نحوه عملکرد مي باشد. براي تعيين روايي ابزار از روايي محتوا استفاده شد. به منظور تعيين اعتماد علمي پرسشنامه از روش آزمون مجدد و آلفاي کرونباخ (همساني دروني) و جهت تعيين اعتماد علمي چک ليست، از روش همبستگي بين سنجش گرها و مشاهده گران
(Inter-rater methods) و از طريق مشاهده هم زمان دو مشاهده گر استفاده گرديد. پرسشنامه و چک ليست قبل از آموزش و دو هفته بعد از آخرين جلسه آموزشي به ترتيب توسط پرستاران اورژانس و پژوهشگر تکميل گرديد. برنامه آموزشي به صورت آموزش گروهي در سه جلسه 60 دقيقه اي به روش سخنراني و پرسش و پاسخ با استفاده از جزوه آموزشي و وسايل کمک آموزشي ارايه شد. نمونه ها به روش نمونه گيري مبتني بر هدف و به تعداد 40 نفر از پرسنل پرستاري شاغل در اورژانس انتخاب شدند. نهايتا تجزيه و تحليل داده ها تحت نرم افزار نسخه  SPSS ۱۶و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت.
نتايج: ميانگين نمره آگاهي ترياژ از
 16.25قبل از آموزش به 30.75 بعد از آموزش، ميانگين نمره نگرش ترياژ از  126.75قبل از آموزش به  154.95بعد از آموزش و ميانگين نمره عملکرد ترياژ از 39.77 قبل از آموزش به  55.85بعد از آموزش به طور معناداري افزايش يافت .(P=0.0001) ديگر نتايج نشان داد که رابطه معناداري بين وضعيت تاهل و شيفت کاري افراد و ميانگين ارتقا نمرات در حيطه آگاهي وجود دارد.(P<0.05)
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد که آموزش ترياژ بر ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس موثر بوده است. با توجه به نتايج اين تحقيق و اهميت ترياژ، گسترش دوره هاي آموزش تئوري و عملي در اين زمينه براي پرسنل پرستاري پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حق دوست، ز.، و صفوی، م.، و یحیوی، س. (1389). بررسی تاثیر آموزش تریاژ بر آگاهی, نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس مرکز آموزشی, درمانی پورسینای شهرستان رشت. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 20(64), 14-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125692Vancouver : کپی

حق دوست زهرا، صفوی محبوبه، یحیوی سیدحسین. بررسی تاثیر آموزش تریاژ بر آگاهی, نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس مرکز آموزشی, درمانی پورسینای شهرستان رشت. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1389 [cited 2021July29];20(64):14-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125692IEEE : کپی

حق دوست، ز.، صفوی، م.، یحیوی، س.، 1389. بررسی تاثیر آموزش تریاژ بر آگاهی, نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش اورژانس مرکز آموزشی, درمانی پورسینای شهرستان رشت. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 20(64), pp.14-21. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125692. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 373 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی