برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رفتارهاي بهداشتي سالمندان مراجعه کننده به کانونهاي بازنشستگان شهر رشت سال 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشکده پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشتی
 
چکیده: 
مقدمه: سالم پير شدن حق همه افراد بشر است و اين امر بر اهميت پديده سالمندي و پيشگيري از مشکلات آن مي افزايد. رفتارهاي بهداشتي نقش مهمي در پيشگيري از مشکلات اين دوران ايفا مي کنند.هدف: تعيين رفتارهاي بهداشتي سالمندان مراجعه کننده به کانونهاي بازنشستگان فعال شهر رشت سال 1387 مي باشد.روش کار: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي همبستگي است که در آن تعداد 320 نفر عضو کانونهاي بازنشستگان فعال شهر رشت به روش سرشماري در مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي دو قسمتي شامل مشخصات دموگرافيک و رفتارهاي بهداشتي (فعاليت فيزيکي، تغذيه، روابط بين فردي و کنترل استرس) بود که از طريق مصاحبه جمع آوري شد. اطلاعات از طريق نرم افزار (version 15) SPSS و آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون کاي دو) تجزيه تحليل گرديد.نتايج: يافته ها نشان داد که ميانگين رفتارهاي بهداشتي13.6 ±92.5 بود که 55.6 درصد واحدهاي مورد پژوهش رفتارهاي بهداشتي مطلوب داشتند. ميانگين امتياز زير مجموعه هاي رفتارهاي بهداشتي تغذيه (4.4±23.1)، فعاليت فيزيکي (4.3±14.95)، روابط بين فردي (4.7±29.5) و کنترل استرس (4.2±24.8)بود. نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که رفتارهاي بهداشتي با متغيرهاي دموگرافيک سطح تحصيلات(P=0.013) ، وضعيت تاهل (P=0.033)، ترکيب خانواده (P=0.008)، متوسط درآمد ماهيانه(P=0.000)  و گروه شغلي (P=0.000) ارتباط معني دار آماري داشت.نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش بايد در برنامه ريزيهايي که جهت آموزش رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت، بهبود خدمات بهداشتي و مشاوره اي در سالمندان انجام مي گيرد، اهميت ويژه اي به اين عوامل داده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نامجو، ا.، و نیکنامی، م.، و بقایی لاکه، م.، و صدقی ثابت، م.، و عطرکارروشن، ز. (1389). بررسی رفتارهای بهداشتی سالمندان مراجعه کننده به کانونهای بازنشستگان شهر رشت سال 1387. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 20(63), 40-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125652Vancouver : کپی

نامجو اکرم، نیکنامی مریم، بقایی لاکه مژگان، صدقی ثابت میترا، عطرکارروشن زهرا. بررسی رفتارهای بهداشتی سالمندان مراجعه کننده به کانونهای بازنشستگان شهر رشت سال 1387. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1389 [cited 2022January25];20(63):40-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125652IEEE : کپی

نامجو، ا.، نیکنامی، م.، بقایی لاکه، م.، صدقی ثابت، م.، عطرکارروشن، ز.، 1389. بررسی رفتارهای بهداشتی سالمندان مراجعه کننده به کانونهای بازنشستگان شهر رشت سال 1387. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 20(63), pp.40-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125652. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی