برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط اعتقادات مذهبي و ميزان استرس دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي زينب (س) شرق گيلان در سال 87-86

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* لنگرود، دانشکده پرستاری مامایی زینب (س)، شرق گیلان
 
چکیده: 

مقدمه: تنيدگي يا استرس به مجموع واکنشهاي جسمي و رواني اطلاق مي گردد که مي تواند سبب بر هم زدن و اختلال در تعادل افراد گردد و عوامل تنش زا موجب تخريب و آسيب به پيکره نيازهاي اساسي مي شوند و در رشد و تکامل و بازدهي انسان مداخله و او را از حالت تعادل خارج مي کنند. ورود به دانشگاه رويداد بسيار حساسي در زندگي نيروهاي فعال و کارآمد هرکشور به شمار مي رود، که غالبا با تغييرات زيادي در روابط فردي و اجتماعي آنها همراه مي باشد. برخي از دانشجويان به سرعت خود را با شرايط جديد انطباق داده و با انعطاف پذيري مناسب تغييرات بوجود آمده را پذيرفته و با حفظ سلامت روان خود موفقيتهاي لازم تحصيلي را کسب مي کنند. ليکن برخي ديگر قادر به سازگاري مناسب نبوده و اين عدم تطابق روي عملکرد و بازدهي آنان تاثير منفي مي گذارد عکس العمل افراد نسبت به کليه عوامل تنش زا به مقدار زيادي تحت تاثير عوامل فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و تجارب قبلي فرد قرار دارد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط بين اعتقادات مذهبي و ميزان استرس دانشجويان انجام گرفته است
.
روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي - همبستگي مي باشد به منظور تعيين ارتباط بين اعتقادات مذهبي و سطح استرس دانشجويان در دانشکده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) شرق گيلان انجام شده است. نمونه ها شامل کليه دانشجويان ترم دوم رشته هاي تحصيلي پرستاري، علوم آزمايشگاهي و راديولوژي (52نفر) که ساکن خوابگاه بودند. ابزار تحقيق شامل 2 پرسشنامه بود که يک پرسشنامه مربوط به سنجش اعتقادات مذهبي (پرسشنامه
(senta clara و پرسشنامه ديگر (پرسشنامه تست استرس (storch مي باشد. پرسشنامه ها توسط خود دانشجويان تکميل گرديدند.
نتايج: يافته هاي پژوهشي نشان داد که (87.9%) از واحدهاي مورد پژوهش داراي سطح اعتقادات بالا و (56.3%) از آنها داراي سطح استرس متوسطي بوده اند. ارتباط بين اعتقادات مذهبي و سطح استرس با استفاده ازآزمون آماري کاي دو محاسبه گرديد که ارتباط معني دارآماري را نشان داد (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش که بيانگر ارتباط معني دار و معکوس بين ميزان استرس و اعتقادات مذهبي دانشجويان است، مي تواند راهنمايي جهت برنامه ريزان و مسوولين آموزشي دانشگاهها باشد تا در واحدهاي درسي دانشجويان در مورد اهميت اعتقادات مذهبي و نقش آن در زندگي و کاهش استرس تاکيد بيشتري به عمل آورند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 183 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی