برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 70 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

روند هاي آماري پارامتريک و ناپارامتريک تحليل واريانس در مطالعات شهري (مطالعه موردي: شهر لار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
 
چکیده: 

آزمون هاي پارامتريک، آزمون هاي استنباطي هستند که توان آماري بالا و قدرت پرداختن به داده  هاي جمع آوري شده در طرح  هاي پيچيده را دارند. آنها بيشتر فرض مي گيرند که داده ها توزيع طبيعي داشته و نمونه ها واريانس مساوي دارند. آزمون هاي استنباطي غيرپارامتري، روندهايي مي باشند که فرض  هاي کمي در مورد داده ها و به ويژه توزيع آنها داشته و در مقايسه با روندهاي پارامتري از توان کمتري برخوردارند. تحليل واريانس يکي از آزمون  هاي آماري پارامتريک پرتوان، براي آزمون فرضيه آماري، با مجموعه ايي از طرح ها و مدل  هاي متفاوت و روندهاي وابسته مي باشد. از اين تکنيک، جهت کشف تاثير اصلي و نيز تاثيرات تعاملي متغير (هاي) مستقل (عامل) بر روي متغير وابسته استفاده مي گردد. آزمون  هاي پارامتريک و ناپارامتريک تحليل واريانس، روند هاي آماري بسيار مفيدي مي باشند که مي توانند در پژوهش  هاي مربوط به شهر، با توجه به ماهيت آن، بطور گسترده ايي مورد استفاده قرار گيرند. در پژوهش حاضر، با توجه به داده  هاي برداشت شده از سطح شهر، به هدف مقايسه سرانه  هاي خدماتي در ابعاد فضايي نواحي و مناطق، از آزمون تحليل واريانس بين آزمودني  هاي يک طرفه و آزمون ناپارمتريک آن يا کورسکال واليس و نيز روندهاي وابسته؛ بر روي سه عامل متفاوت (با پنج، چهار و سه سطح) با دو طرح متوازن (با اندازه مساوي گروهها) و نامتوازن، و با دو متغير وابسته سرانه و نمرات تبديل شده (با توجه به ويژگي داده ها)، استفاده گرديد. پس از شناسايي عامل معني دار، جهت توصيف طبيعت اختلاف هاي گروهي در روند پارامتريک، از مقايسه هاي طرح ريزي نشده و نيز طرح ريزي شده، با اختصاص دادن وزن هاي متفاوت به سطوح عامل بر اساس فرضيه ها، از انواع آزمون هاي تقابل استفاده شد. با عامل معني دار نواحي پنجگانه، از تقابل هاي برنامه ريزي شده انحراف، خطي ساده و ترکيبي، ويژه و آزمون هاي برنامه ريزي نشده مقايسه هاي جفتي چندگانه و دامنه ايي پست هاک؛ و جهت ارزيابي ساختار و مطالعه اثر و قدرت رابطه، و کشف اختلاف هايي درسطوح عامل غيرمعني دار نواحي چهارگانه، از تقابل  هاي برنامه ريزي شده چندجمله اي، انحراف، ساده و نيز خطي ساده و ترکيبي استفاده گرديد. در مجموع نتايج نشان داد که توزيع عملکردهاي خدماتي در ابعاد فضايي نواحي و بويژه مناطق شهر بهينه نبوده و عادلانه توزيع نشده است. ضمن اينکه معلوم گرديد، با تبديل مناسب داده ها بويژه در صورت حجم کم نمونه ها، آزمون پارامتريک تحليل واريانس يک طرفه و آزمون  هاي وابسته، نتايج قابل اطميناني را ارايه مي نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 318 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی