برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري مادران از مراکز بهداشتي، درماني شهر رشت و عوامل موثر بر آن از ديدگاه آنان در سال 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، مرکز آموزشی درمانی شفا
 
چکیده: 

مقدمه: مـراقبتهاي دوران بارداري ابـزاري مهـم بـراي تعييـن و کـاهش خطـراتي نظير تـولد نـوزادان کم وزن و مرده و يـا مرگ کودک در طـول سـال اول زنـدگي است. هدف اصلي از ارايه اين مراقبت ها، تولد نوزادي سالم بدون به خطر انداختن سلامت مادر ميباشد. در اين بين برخي عوامل مانع از دريـافت صحيح و به موقع مـراقبت هاي دوران بارداري شده و موجب بروز عوارض مربوط به مادر و نوزاد مي گردند. شناخت اين عوامل جهت شناسايي گروههاي در معرض خطر و نيز مناطق نيازمند مداخله، ضروري است.
هدف: هدف اين پژوهش تعيين چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري مادران از مراکز بهداشتي درماني شهر رشت و عوامل موثر بر آن از ديدگاه آنان در سال 1387 مي باشد
.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي است که در آن 354 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رشت به صورت چند مرحله اي نمونه گيري شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي 3 بخشي بود. جهت تعيين کفايت يا چگونگي دريافت مراقبت دوران بارداري از ابزار
Kotel Chuck استفاده گرديد. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 15 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته ها نشان داد
53.4 درصد زنان، مراقبتهاي دوران بارداري را به صورت ناکافي دريافت کرده بودند. بيـن کفايت دريافت مراقبت و وضعيت اشتغال (p=0.026)، ميزان تحصيلات همسران (p=0.042) و ميزان درآمد (p=0.005) رابطه معني دار آماري مشاهده شد. بيشترين عامل موثر بر دريافت مراقبت ها از ديدگاه مادران، اطلاع از نحوه و تعداد درست مراجعات (85.3%)بيان گرديد.
نتيجه گيري: با وجود ارايه مراقبتهاي بارداري در مراکز بهداشت، حدود نيمي از زنان به طور کامل از اين مراقبتها استفاده نمي کنند. از جمله موانع دريافت، عدم اطلاع از نحوه و تعداد درست مراجعات، رعايت حريم خصوصي زنان هنگام ارايه مراقبت و نحوه برخورد فرد مراقبت دهنده در مراکز بهداشت بود. بعضي از خصوصيات فردي و خانوادگي زنان نيز از موانع دريافت مراقبتها بود که به نظر مي رسد توجه ارايه دهندگان به اين ويژگيها در جهت بهبود ميزان دريافت مراقبت زنان باردار مهم باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی