برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل تاثير گذار بر رفتار شهروندي سازماني در کارکنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رفتار شهروندي سازماني، يک رفتار فردي آگاهانه و با بصيرت است که اگر چه مستقيما با سيستم پاداش رسمي سازمان بازشناخته نمي شود اما مي تواند بر عملکرد سازمان ، نقش مثبت و تاثير گذاري داشته و کارکردهاي آن را ارتقا بخشد. در اين مطالعه، به بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و عوامل تاثير گذار بر آن پرداخته شده است.
روش کار: اين مطالعه، مطالعه اي است توصيفي - تحليلي که به صورت مقطعي بر روي يک نمونه 130 نفري از پرسنل شاغل در حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي شيراز که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي در سال 1388 انتخاب شده اند، انجام شده است. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است. جهت تحليل و ارایه داده ها از آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. سطح معني داري نيز 0.05 در نظر گرفته شده است
.
يافته ها: نتايج مطالعه حاکي از آن است که رفتار شهروندي سازماني با فرهنگ سازماني، شخصيت و کنترل دروني، رابطه آماري مثبت و معني دار (
P<0.001) و با استرس شغلي، رابطه آماري معکوس و معني دار (P<0.001) دارد. همچنين، بين ابعاد مختلف رفتار شهروندي سازماني با يکديگر نيز رابطه آماري مثبت و معني دار وجود دارد (P<0.001) از سوي ديگر، بين تواضع با فرهنگ سازماني، کانون کنترل و شخصيت، رفتار مدني با فرهنگ سازماني، گذشت و جوانمردي با فرهنگ و شخصيت و در نهايت، بين با وجدان بودن با فرهنگ، رابطه آماري مثبت و معني دار اما بين تواضع، رفتار مدني و با وجدان بودن با استرس شغلي و نيز بين با وجدان بودن و شخصيت، رابطه آماري منفي و معني داري وجود دارد (P<0.05).
نتيجه گيري: کاهش استرس شغلي، وجود عدالت سازماني و فرهنگ سازماني مشوق جمع گرايي و رفتارهاي شهروندي و نيز خصوصيت فردي کارکنان از جمله شخصيت، کانون کنترل و ... بر روي ميزان بروز رفتار شهروندي سازماني توسط کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شيراز تاثير گذار است و توجه به هر يک از اين ابعاد و فاکتورهاي کليدي و تلاش در جهت تقويت و حمايت از آنها توسط مديران مي تواند موجب اشاعه هر چه بيشتر اين رفتارها و در نتيجه بهبود عملکرد سازمان شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سهرابی زاده، س.، و باستانی، پ.، و روانگرد، ر. (1389). بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1388. بیمارستان, 9(2-1 (مسلسل 34)), 75-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125484Vancouver : کپی

سهرابی زاده ساناز، باستانی پیوند، روانگرد رامین. بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1388. بیمارستان. 1389 [cited 2021July28];9(2-1 (مسلسل 34)):75-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125484IEEE : کپی

سهرابی زاده، س.، باستانی، پ.، روانگرد، ر.، 1389. بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1388. بیمارستان, [online] 9(2-1 (مسلسل 34)), pp.75-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125484. 

 
بازدید یکساله 194 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی