برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کيفيت زندگي کاري در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان و رابطه آن با مديريت دانايي از ديدگاه مديران ارشد و مياني بيمارستان ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه ضروري است که مديران بيمارستان ها بتوانند خود را با پيشرفت علم و دانش همگام سازند. اين امر مستلزم بررسي کيفيت زندگي کاري نيروي انساني و ارتباط آن با مديريت دانش مي باشد. هدف از پژوهش حاضر مقايسه کيفيت زندگي کاري در بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان و تعيين رابطه آن با مديريت دانش از ديدگاه مديران ارشد و مياني بيمارستان هاي مورد مطالعه مي باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي-تحليلي و مقطعي است.جامعه ي اين پژوهش همه ي مديران ارشد و مياني بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان است. داده ها بااستفاده از پرسش نامه که روايي و پايايي آن از پيش تعيين شده ، گردآوري شده است. تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي
tمستقل و ضريب همبستگي پيرسون صورت گرفته است.
يافته ها: فضاي کاري در بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي با ميانگين هاي به ترتيب 3.64 و 3.47 در بالاترين وضعيت و امکانات مادي و طراحي شغلي، به ترتيب با ميانگين هاي 2.7 و 2.81 در پايين ترين وضعيت قرار گرفتند. در اين مراکز، دموکراسي
(r=0.83) و آموزش (r=0.69) بالاترين ميزان همبستگي و امتيازات مادي (r=0.51) و فضاي کاري (r=0.51) کمترين ميزان همبستگي را با مديريت دانايي دارا بودند. کيفيت زندگي کاري رابطه معني داري با مديريت دانايي در هر دو مرکز (به ترتيب، 0.92 و 0.83 )داشت.
نتيجه گيري: تفاوت چشمگيري ميان کيفيت زندگي کاري در بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان مشاهده نشد و رابطه کيفيت زندگي کاري و مديريت دانايي در هر دسته از مراکز مثبت ارزيابي گرديد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی