برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي علل بستري مجدد بيماران در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بيمارستانها با افزايش تقاضا، کمبود امکانات و هزينه هاي رو به تزايد روبه رو هستند، مراجعات مجدد بيماران به بيمارستانها که به دلايل مختلف صورت گرفته و منجر به بستري مجدد بيماران مي شود سبب اشغال تخت هاي بيمارستاني شده و هزينه هاي بيمارستاني را براي بيمارستانها و بيماران افزايش مي دهد. بررسي علل مراجعات مجدد منجر به بستري و يافتن راهکارهاي کاهش اين مراجعات مي تواند سبب کاهش هزينه هاي بيمارستاني براي بيمارستان و بيمار شده و بهره وري منابع بيمارستاني را افزايش دهد و با ارایه خدمات با کيفيت مطلوب و استاندارد و استقرار فرايندهاي مناسب در بيمارستان مي توان رضايت بيماران را جلب نموده و از درد و رنج آنان کاست.
مواد و روش ها: در اين بررسي مقطعي 250 بيمار که سابقه مراجعه مجدد داشتند از 9 بيمارستان مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نياز با استفاده از رايانه و دفاتر پذيرش وکارت اندکس در پرسش نامه ثبت شد و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي، ميانگين و انحراف معيار و با استفاده از آزمون کايسکوئر و آناليز واريانس يکطرفه و آزمون دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدند
.
يافته ها: 17.8% بيماران مورد مطا لعه 2 بارو 80.6% بيش از 2 بار در بيمارستان بستري شده اند. بيشترين افرادي که براي بار دوم و بيشتر در بيمارستان بستري شده اند در گروه سني بيش از 60 سال قراردارند (32.8%). آزمون کايسکوئر ارتباط معني داري را بين افزايش سن مراجعين در نوبت دوم و سوم و علل مراجعه آنان (عوارض بيماري و جراحي) و عفونت نشان مي دهد. در گروه بندي بيماريها به عنوان علت مراجعه مجدد اکثر بيماران (23.1% در نوبت دوم و 20.2% در نوبت سوم) به علت بيماريهاي سيستم گردش خون مجددا در بيمارستان بستري شده اند. ميانگين هزينه اقامت بيماراني که به اين علت در نوبت دوم و سوم در بيمارستان بستري شده اند 3241532 تومان و 1576593 تومان مي باشد. از نظر علت مراجعه، پيگيري يکي از شايعترين عللي است که باعث مراجعه مجدد بيماران و بستري انان مي شود. رابطه بين علت مراجعه مجدد و طول اقامت در هردو نوبت معني دار بوده است. پيگيري درمان با 101 مورد و ميانگين هزينه 1802757 تومان در نوبت دوم و 84 مورد و ميانگين هزينه 1205283 تومان در نوبت سوم جزو بالاترين هزينه هاي علل بستري مجدد مي باشد ضمن اينکه بيشترين ميانگين مدت اقامت در نوبت دوم و سوم پس از بخش پوست مربوط به بخش جراحي (با 10.67 روز و 9.98 روز) است و بيشترين ميانگين هزينه بيماران مربوط به بخش جراحي با 3854 354 تومان و 168 3911 تومان براي نوبت هاي دوم و سوم است
.
نتيجه گيري: بيشترين مراجعات مجدد در گروههاي سني بالاي 60 سال انجام ميشود و از مهمترين علل مراجعات مجدد در نوبت هاي دوم و سوم پيگيري درمان، عوارض بيماري و عود بيماري است که مي تواند حاکي از درمان ناقص در مراجعات قبلي و عدم رعايت پروتکل هاي درماني و استاندارد نبودن ابزار و امکانات بيمارستاني باشد. نتايج نشان مي دهد مراجعات مجدد باعث افزايش اقامت بيماران شده و هزينه هاي اضافي را به بيماران، بيمارستانها و سازمانهاي بيمه گر تحميل مي نمايد لذا مي توان با اصلاح و رعايت دقيق پروتکل هاي درماني و استاندارد نمودن فرآيند ها و ابزارهاي بيمارستاني و اموزش کارکنان و استفاده از روشهاي نوين تشخيص و درمان از بروز اين هزينه ها جلوگيري و رضايت بيماران را افزايش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 371 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی