برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت ارگونوميک سيستم اطلاعات بيمارستاني ايران و مقايسه آن با سه نرم افزار ديگر از ديدگاه کاربران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ارزيابي يک سيستم اطلاعات، بدون تحليل درک کاربران آن سيستم غير ممکن است. رضايت کاربر به عنوان ضمانت اجراي موفق يک سيستم اطلاعات محسوب مي شود. توجه به زمينه استفاده از سيستم اطلاعاتي (کاربر، وظيفه، تجهيزات و محيط)، نوع کاربر و تجربه کامپيوتري کاربر در ارزيابي کيفيت ارگونوميک سيستم هاي نرم افزاري ضروري است. به همين منظور در اين پژوهش کيفيت ارگونوميک نرم افزارHIS  ايران با سه نرم افزار ديگر مقايسه مي شود.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع مقايسه اي بوده و در 1389 انجام شد. ابتدا سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني ايران با استفاده از ابزار استانداردي به نام ايزومتريک 9241 ارزيابي شد. سپس نتايج ارزيابي سيستم اطلاعات بيمارستاني ايران با سه نرم افزار کشورهاي ديگر مقايسه شد. اين نرم افزارها شامل نرم افزار
IS-H*med (ارزيابي انجام شده توسط هامبورگ و همکاران در 2004)، نرم افزار SAP-HR (مطالعه انجام شده توسط گروبر در سال 2000) و نرم افزار مايکروسافت واژه پرداز براي ويندوزها (پژوهش انجام شده توسط گديگا و همکاران در سال 1999) است. در اين پژوهش از آزمون t-test يک نمونه اي و ميانگين جهت مقايسه معيارهاي مورد نظر در نرم افزارهاي مختلف استفاده شد. داده ها با استفاده از SPSS و Excel تحليل شدند.
يافته ها: يافته هاي حاصل از مقايسه
IS-H*med و HIS نشان داد HIS نسبت به IS-H*med از نظر همه معيارهاي ايزومتريک به طور معني داراي داراي قابليت استفاده بيشتري است. از نظر کاربران نرم افزار HIS نسبت به SAP-HR از نظر معيارهاي "مناسب براي انجام وظيفه"، "تحمل خطا" و "قابليت يادگيري" به طور معني داري داراي قابليت استفاده بيشتري بود ولي از نظر معيارهاي قابليت خود توصيفي، تطابق با انتظارات کاربر و قابليت شخصي سازي اختلاف معني دار نبودHIS . در مقايسه با نرم افزار واژه پرداز مايکروسافت به طور معني داري از قابليت استفاده کمتري برخوردار بود.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد سيستم اطلاعات بيمارستاني ايران نسبت به سه نرم افزار ديگر از نظر ارگونوميکي داراي کيفيت متوسط است. پيشنهاد مي شود هنگام طراحي و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي به انتظارات کاربران از سيستم توجه بيشتري شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفدری، ز.، و درگاهی، ح.، و شاه مرادی، ل. (1389). بررسی کیفیت ارگونومیک سیستم اطلاعات بیمارستانی ایران و مقایسه آن با سه نرم افزار دیگر از دیدگاه کاربران. بیمارستان, 9(2-1 (مسلسل 34)), 33-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125480Vancouver : کپی

صفدری زهرا، درگاهی حسین، شاه مرادی لیلا. بررسی کیفیت ارگونومیک سیستم اطلاعات بیمارستانی ایران و مقایسه آن با سه نرم افزار دیگر از دیدگاه کاربران. بیمارستان. 1389 [cited 2021August04];9(2-1 (مسلسل 34)):33-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125480IEEE : کپی

صفدری، ز.، درگاهی، ح.، شاه مرادی، ل.، 1389. بررسی کیفیت ارگونومیک سیستم اطلاعات بیمارستانی ایران و مقایسه آن با سه نرم افزار دیگر از دیدگاه کاربران. بیمارستان, [online] 9(2-1 (مسلسل 34)), pp.33-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125480. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی