برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه الگوي تهوع و استفراغ حاملگي و كيفيت زندگي بر حسب هفته حاملگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران
 
چکیده: 

مقدمه: در بيش از 70درصد زنان باردار، تهوع و استفراغ حاملگي ديده شده و با توجه به اينكه اين تجربه ميتواند توانايي انجام كارهاي معمول روزمره فرد را تحت تاثير قرار دهد، ممكن است بر كيفيت زندگي زنان نيز تاثير بگذارد.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين ويژ گي هاي تهوع و استفراغ در زنان داراي تهوع و استفراغ و تعيين ارتباط بين تهوع و استفراغ و كيفيت زندگي انجام شده است
.
روش كار: اين تحقيق يك مطالعه توصيفي مقطعي است و 220 نفر كه در سنين حاملگي 4 تا 22 هفته بودند و به درمانگاه هاي پره ناتال بيمارستان هاي هدايت، فياض بخش و بوعلي تهران مراجعه كرده بودند، مورد بررسي قرارگرفتند. اطلاعات توصيفي شامل متغيرهاي دموگرافيك و پرسشنامه کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در زمينه تهوع و استفراغ حاملگي تكميل گرديد. براي تعيين شدت تهوع و استفراغ از شاخص
(Rhodes) استفاده گرديد.
نتايج: با افزايش سن حاملگي از ميانگين نمرات تهوع و استفراغ كاسته مي شود. ميانگين نمرات تهوع و استفراغ در هفته 4 تا 7 بصورت معناداري بالاتر از هفته هاي 16 تا 19 و 20 تا 22 بوده است
.(P=0.0001) همچنين بين شدت تهوع و استفراغ در تمام هفته هاي بارداري با كاهش كيفيت زندگي در بعد جسمي ارتباط معناداري وجود داشته و بين كاهش كيفيت زندگي در بعد جسمي و شدت تهوع و اق زدن در هفته هاي 4 تا 7، 12 تا 15، 16 تا 19 ارتباط شديدتري مشاهده مي گردد.(P=0.0001)
در نهايت بين شدت استفراغ و كاهش كيفيت زندگي در تمام هفته هاي بارداري ارتباط معناداري وجود داشت كه اين ارتباط در هفته هاي (4 تا 7) و (12 تا 15) بالاتر بوده است.
نتيجه گيري: تهوع و استفراغ حاملگي مي توانند كيفيت زندگي فرد را بخصوص در بعد جسمي كاهش دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی