برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير غلظت الکتروليت روي تشکيل و پايداري نانوامولسيونهاي سيستم-n هگزادکان /Brij30/ آب تهيه شده توسط روش دماي معکوس فاز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: نانو امولسيونها، امولسيونهايي شفاف يا نيمه شفاف (در گستره ۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر) يا شيري رنگ( بالاتر تا ۵۰۰ نانومتر ) مي باشند. نانوامولسيونها کاربردهاي مختلف صنعتي دارند، بعنوان مثال، در تهيه محيط واکنش براي پليمريزاسيون، ساخت مواد آرايشي و بهداشتي ،داروئي و مواد شيميايي مورد استفاده در کشاورزي کاربرد دارند.
هدف: در اين تحقيق تشکيل نانوامولسيون توسط روش دماي معکوس فاز در سيستم نرمال هگزادکان
 -30 Brij- آب مورد مطالعه قرار گرفته است و اثر تغييرات غلظت NaCl در فاز آبي، بر روي دماي معکوس فاز سيستم (PIT) بررسي شده و پايداري نانوامولسيونهاي تهيه شده با گذشت زمان نيز مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: دراين تحقيق سيستم
–n و هگزادکان Brij30// آب با –n20%هگزادکان و Brij30 8% و 72% محلول NaCl به عنوان مبنا انتخاب شد و غلظت NaCl تغيير داده شد و PIT هاي متناظر سيستم توسط روش هدايت سنجي اندازه گيري شد و نانوامولسيونها در دماهاي PIT متناظر تهيه شدند. ميزان درصد عبور پرتو مرئي در طول موج ۶۰۰ نانومتر از محيطهاي نانو امولسيون تهيه شده، جهت مقايسه ابعاد و بررسي پايداري آنان با گذشت زمان اندازه گيري شد، سپس ابعاد قطرات نمونه هاي انتخابي توسط دستگاه TEM اندازه گيري گرديد.
نتايج: نتايج کاهش تدريجيPIT از °c40 به °c26 با افزايش غلظت محلول NaCl از 0.01 به 1.00 مولار را نشان مي دهد. در همه غلظتهاي  NaClدر فاز آبي نانو امولسيون به غير از غلظتهاي 1.00 و 0.50 مول بر ليتر تغييرات درصد عبور تا ۳۳۶ ساعت اوليه تقريبا ثابت مانده است. ميانگين قطرهاي قطرات نانو امولسيونهاي با غلظت  NaCl0.05، 0.10 و 0.25 مولارفاز آبي به ترتيب 7، 10 و 10 نانومتر با انحرافهاي استاندارد 8.50، 3.27 و 5.10 مي باشند.
نتيجه گيري: نتابج به دست آمده نشان داد که اولا با افزايش غلظت NaCl در فاز آبي امولسيون مقدار PIT کاهش مي يابد، ثانيا درصد عبور نانوامولسيونها در غلظتهاي پايين تر NaCl در فاز آبي در دماي محيط (25°c) تغييرات خيلي کمي داشته که نشان دهنده پايداري بالاي آنها مي باشد ولي درغلظتهاي بالاتر ميزان عبور در °c25 به سرعت کاهش يافته که نشان دهنده ناپايداري نانوامولسيون در اين دما مي باشد. در نهايت، ميانگين ابعاد قطرات اندازه گيري شده نانوامولسيونهاي انتخابي توسط دستگاه TEM نسبت به ديگر نانوامولسيونهاي تهيه شده توسط ديگر محققان بسيار پايين تر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی