5 SID.ir | بررسي مقايسه اي باورهاي خودکار آمدي شغلي دختران و پسران دبيرستاني

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي باورهاي خودکار آمدي شغلي دختران و پسران دبيرستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، مجتمع دانشگاهی پردیس ارم، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه روان شناسی تربیتی
 
چکیده: 

مقدمه: شواهد موجود بيانگر نقش باورهاي خودکار آمدي در انتخاب مشاغل و رشد حرفه اي است. اين باورها ممکن است در دو جنس متفاوت باشند. تحقيق حاضر با هدف مقايسه باورهاي خودکار آمدي شغلي دختران و پسران دبيرستاني استان فارس انجام شده است.
روش کار: اين مطالعه مقايسه اي بر روي دانش آموزان دبيرستاني استان فارس انجام شد. شرکت کنندگان شامل 1833 دانش آموز دبيرستاني (1007 دختر و 826 پسر) به شيوه نمونه گيري خوشه اي از بين مناطق مختلف استان فارس انتخاب شدند. تمامي شرکت کنندگان پرسش نامه خودکار آمدي شغلي را تکميل کردند. پايايي و روايي ابزار با استفاده از ضرايب آلفاي کرونباخ و روايي ملاکي بررسي شد و به منظور تحليل داده ها از تحليل واريانس يک سويه استفاده شد
.
يافته ها: دختران و پسران در خودکار آمدي تحصيلي مشاغل مردانه تفاوت معني داري نداشتند
(P>0.05)، در حالي که دختران نمرات پايين تري در مورد باورهاي خودکار آمدي انجام وظايف شغل هاي مردانه کسب کردند(P=0.03) . دختران نمرات بالاتري در مورد خودکار آمدي تحصيلي مشاغل زنانه (P=0.0001) و خودکار آمدي انجام وظايف شغلي زنانه (P=0.0001) کسب کردند.
نتيجه گيري: بر خلاف مشاغل زنانه، دختران در مشاغل مردانه خودباوري کمتري در کارآمدي خود دارند گرچه از خودکار آمدي تحصيلي برابر سود مي برند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 212
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی