برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کارکردهاي اجرايي در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي، ناتواني در يادگيري و کودکان بهنجار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه روان شناسی
 
چکیده: 

مقدمه: اين پژوهش جهت مقايسه کارکردهاي اجرايي در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي، ناتواني در يادگيري و بهنجار انجام شد.
روش کار:پژوهش مقايسه اي حاضر بر روي تمامي دانش آموزان سوم ابتدايي تا اول راهنمايي که در سال 1386 در مدارس عادي و مرکز کودکان استثنايي شهر اردبيل تحصيل مي کردند اجرا شد. شصت آزمودني شامل 20 پسر مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي، 20 کودک مبتلا به ناتواني در يادگيري و 20 کودک عادي، به شيوه خوشه چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه کانرز، آزمون قلب ها و گل ها، آزمون سيمون 1 و 2، آزمون جستجوي ديداري و آزمون ارزيابي هوش ريون استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيره و آزمون تعقيبي
LSD تحليل گرديدند.
يافته ها: نتايج تفاوت معني داري در زمينه کارکردهاي اجرايي بين سه گروه نشان دادند
(P<0.00) . کودکان داراي اختلال نقص توجه بيش فعالي نسبت به کودکان دچار ناتواني در يادگيري، نمرات بالاتري را در حافظه فعال کسب کردند(P<0.05) ، اما از نظر بازداري تفاوت معني داري نداشتند(P>0.05) . کودکان مبتلا به ناتواني در يادگيري نسبت به کودکان بهنجار در هر دو زمينه بازداري و حافظه فعال نمرات کمتري کسب کردند (P<0.01).
نتيجه گيري: کودکاني که از ناتواني در يادگيري رنج مي برند، در مقايسه با کودکان بهنجار و کودکان داراي اختلال نقص توجه بيش فعالي، اختلال بيشتري در کارکردهاي اجرايي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 412
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی