برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير درمان شناختي رفتاري با رويکرد اسلامي و درمان شناختي رفتاري کلاسيک بر سلامت رواني همسران شهدا و جانبازان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، زاهدان، خیابان امام خمینی، بیمارستان روان پزشکی بهاران
 
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر جهت بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر باورهاي مذهبي در کاهش مشکلات روان شناختي همسران شهدا و جانبازان طراحي شد.
روش کار: در يک کارآزمايي باليني دوسوکور طي  سال هاي 88-1387 در شهر زاهدان، 60 نفر از همسران شهدا و جانبازان زاهدان که در پرسش نامه سلامت عمومي نمره غير طبيعي کسب کرده بودند و علايم اضطراب و افسردگي آنان نيز از طريق مصاحبه باليني مورد تاييد قرار گرفته بود، به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه مساوي تقسيم شدند. گروه اول
8 جلسه درمان شناخت رفتاري کلاسيک، گروه دوم 8 جلسه درمان شناختي  رفتاري با رويکرد اسلامي و گروه سوم هيچ مداخله اي دريافت نکردند. پرسش نامه هاي سلامت عمومي و نگرش هاي ناکارآمد در ابتدا و انتهاي مداخله براي آزمودني ها تکميل شد. نمرات آزمون با روش آماري ANCOVA تحليل شدند.
يافته ها: تفاوت ميان نمرات
3 گروه معني دار بود(P<01.0) . آزمون تعقيبي نشان داد که اگر چه هر دو گروه مورد درمان (شناختي رفتاري با رويکرد اسلامي و کلاسيک) نسبت به گروه شاهد بهبود معني داري را نشان مي دادند(P<01.0)  اما بين دو گروه با مداخلات درماني مختلف، تفاوت معني داري مشاهده نشد(P>05.0) .
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که درمان شناختي رفتاري مبتني بر رويکرد اسلامي اثري مشابه درمان شناختي و رفتاري کلاسيک دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی