برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان متابوليسم استراحت، ترکيب بدن و برخي فراسنج هاي خوني در مردان مبتلا به کبد چرب غير الکلي و مقايسه آن با مردان سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کدپستی 1411413137
 
چکیده: 

مقدمه: کبد چرب غير الکلي (NAFLD)، شايع ترين بيماري کبدي است که اگر به سيروز، نارسايي کبدي و کارسينوماي هپاتوسلولار پيشروي کند، مي تواند منجر به مرگ شود. مطالعات بسياري در جهت شناسايي پاتوژنز بيماري در جريان است. هدف اين پژوهش، ارزيابي ميزان متابوليسم استراحت (RMR)، ترکيب بدن و برخي فراسنج هاي خوني در مردان مبتلا به NAFLD و مقايسه آن با مردان سالم است.
روش ها: در اين مطالعه مورد- شاهدي، 31 مرد مبتلا به
NAFLD و 32 مرد سالم غير چاق که از نظر سن،BMI  و فعاليت بدني با هم جور شده بودند، شرکت کردند. بعد از 14 - 12 ساعت ناشتايي، پروفايل ليپيد، آنزيم هاي کبدي، RMR  (دستگاه کالري متري غيرمستقيمFitmate ) و ترکيب بدن (دستگاه امپدانس بيوالکتريکTanita ) اندازه گيري و داده ها توسط آزمون تي مستقل و رگرسيون خطي در نرم افزار SPSS ويرايش 16 آناليز شدند.
نتايج
: AST ALT و  GGTدر گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود که اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود. تفاوت آماري معني داري بين دو گروه از نظر پروفايل ليپيد، RMR، ترکيب بدن و داده هاي آنتروپومتريک وجود نداشت ولي RMR به ازاي کيلوگرم وزن بدن (RMR/KgBwt) در گروه مورد بطور معني داري پايين تر از گروه شاهد بود (P=0.002).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که مردان غير چاق دچار
NAFLD،RMR/KgBwt  کمتري نسبت به مردان سالم دارند که مي تواند در پاتوژنز NAFLD به عنوان يکي از علل زمينه ساز و يا پيشگويي کننده پيشرفت بيماري نقش داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی