برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر کاهش وزن بر آنتي اکسيدان هاي آنزيمي و همبستگي بين آنها در زنان چاق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، طبقه چهارم شرقی، گروه تغذیه و بیوشیمی
 
چکیده: 

مقدمه: چاقي ( BMIبالاي 30) به عنوان يک عامل خطر براي بسياري از بيماري ها مطرح است. برداشت راديکال هاي آزاد توسط آنتي اکسيدان ها از طريق واکنش هاي آنزيمي و غير آنزيمي انجام مي شود. اين تحقيق از نوع کارآزمايي باليني (Clinical trial) است و به منظور بررسي اثر کاهش وزن بر آنتي اکسيدان هاي آنزيمي و همبستگي بين آنها انجام شده است.
روش ها: با اخذ رضايت نامه کتبي براي گردآوري داده ها، از پرسشنامه هاي اطلاعات عمومي و تن سنجي و 24 ساعت يادآمد خوراک 3 روز قبل و بعد از مداخله براي برآورد مقدار ريزمغذي و درشت مغذي دريافتي از غذا و توصيه هاي رژيم غذايي با انرژي محدود به مقدار 1000-500 کيلوکالري کمتر از کالري مصرفي در قبل از مداخله براي کاهش وزن حدود 10 درصد روي 30 نفراز زنان چاق سالم 50 - 19 سال استفاده شد. براي اندازه گيري آنتي اکسيدان هاي آنزيمي در
RBC، قبل و بعد از کاهش وزن، 10 ميلي ليتر خون از نمونه ها گرفته و به روش آنزيمي و کيت آزمايش شدند.
نتايج: ميانگين هاي گلوتاتيون ردوکتاز
(GR) و کاتالاز (CAT) بعد از کاهش وزن، افزايش معني داري (P<0.01) داشت و ميانگين هاي سوپراکسيد ديسموتاز ( (SODو گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) تغيير معني داري نداشت. بر اساس ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي وابسته (GPX, CAT, GR, SOD) افراد مورد بررسي بعد از مداخله، بين متغيرهاي وابسته SOD با GPX درسطح P<0.001 و r=0.618، و بين SOD با CAT در سطح P<0.05 و r=0.424 همبستگي معني داري وجود داشت. همچنين بين GPX با CAT با P=0.003 و r=0.527، و بين CAT با GR در سطح P<0.05 و r=0.366 همبستگي معني داري بعد از مداخله وجود داشت.
نتيجه گيري: کاهش وزن حدود 10% مي تواند اثر قابل توجهي در بالا بردن آنزيم هاي آنتي اکسيداني در زنان چاق داشته باشد و امکان افزايش بيشتر آنزيم هاي آنتي اکسيداني و همبستگي بين آنها با کاهش وزن و کاهش نمايه توده بدن تا حد نرمال در افراد چاق وجود دارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی