برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر شدت هاي مختلف تمرين مقاومتي بر شاخص هاي التهابي در مردان جوان سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی
 
چکیده: 

مقدمه: پژوهش هاي قبلي نشان داده که التهاب فاکتور مهمي در بيماري زايي آترواسکلروز عروق مي باشد و نشانگرهاي جديد بيماريهاي قلبي-عروقي مانند IL-1b، IL-6،HS-CRP  و فيبرينوژن در پيش بيني حوادث قلبي-عروقي از حساسيت و دقت بالايي برخوردار هستند. اثر تمرين مقاومتي در شدتهاي مختلف بر شاخص هاي التهابي شناخته شده نيست. هدف اين پژوهش بررسي اثر تمرين مقاومتي با شدت متوسط و بالا بر IL-1b، IL-6،HS-CRP  و فيبرينوژن بود.
مواد و روشها: 30 مرد سالم جوان به طور تصادفي به سه گروه (تجربي 1: شدت متوسط (55-45% يک تکرار بيشينه)، تجربي 2: شدت بالا (90-80% يک تکرار بيشينه) و کنترل تقسيم شدند و سپس دو گروه تجربي 1 و 2 به مدت 6 هفته (سه روز در هفته) به اجراي تمرين مقاومتي پرداختند. در هر جلسه، 7 ايستگاه تمريني به کار رفت و فاصله استراحت بين هر مرحله 1 تا 2 دقيقه و بين ايستگاه ها، 3 دقيقه بود.
IL-1b، IL-6،HS-CRP  و فيبرينوژن قبل و پس از دوره تمرين اندازه گيري شد. سنجش آماري يافته ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس با طرح اندازه گيري مکرر بود.
يافته ها: پس از دوره تمرين مقاومتي،
IL-1  و IL-6 تغيير معني داري نداشتند. HS-CRP در هر دو گروه تجربي 1 و 2 کاهش يافت که اين کاهش از نظر آماري معني دار نبود(P>0.05) . اما در پس آزمون، ميزان HS-CRP در هر دو گروه تجربي 1 و 2 در مقايسه با گروه کنترل به طور معني داري پايين تر بود(P=0.008) . هم چنين سطح فيبرينوژن در گروه تجربي 2 به صورت معني داري کاهش يافت(P=0.01) .
نتيجه گيري: تمرين مقاومتي به مدت 6 هفته در افراد جوان سالم مي تواند اثرات مفيدي روي برخي نشانگرهاي التهابي بگذارد. علاوه بر اين، تمرين مقاومتي شديد غلظت فيبرينوژن را کاهش مي دهد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی