برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط دريافت حبوبات با سندرم متابوليک و اجزاي تشکيل دهنده آن در بزرگسالان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انسیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: پژوهش هاي اندکي در زمينه ارتباط بين دريافت حبوبات و بيماريهاي مزمن صورت گرفته است. هدف از پژوهش کنوني، بررسي ارتباط بين دريافت حبوبات با سندرم متابوليک و اجزاي تشکيل دهنده آن مي باشد.
مواد و روشها: روش مطالعه مورد-شاهدي بود که در آن 80 فرد مبتلا به سندرم متابوليک، و 160 فرد فاقد سندرم متابوليک به ترتيب به عنوان گروههاي مورد و شاهد بررسي شدند. بيماران مبتلا به سندرم متابوليک بر اساس معيار
ATP III شناسايي و شاخصهاي بيوشيميايي، تن سنجي و دريافت هاي غذايي تعيين شد. مقدار دريافت حبوبات در هر دو گروه تعيين و دريافت آن در افراد مبتلا به سندرم متابوليک بر مبناي نقطه برش (cut-off point) افراد گروه شاهد چارک بندي شد.
يافته ها: ميانگين سني در هر دو گروه شرکت کننده
41.4 سال (25-55 سال) بود. هم چنين ميانگين (±انحراف معيار) دريافت حبوبات در گروه مورد و شاهد به ترتيب 12.2± 130.0و 13.6±137.8 گرم در هفته بود(P<0.005) . شيوع سندرم متابوليک در بالاترين چارک دريافت حبوبات به طور معني داري کمتر از پايين ترين چارک (به ترتيب%16.7  و %46.7، P<0.005) ديده شد. غلظت تريگليسريد سرم، گلوکز ناشتاي سرم، فشارخون سيستولي در بالاترين چارک دريافت حبوبات به طور معني داري کمتر و غلظت کلسترولHDL- سرم به طور معني داري بيشتر از پايين ترين چارک پس از تعديل اثر متغيرهاي مخدوش کننده بود. نسبت شانس سندرم متابوليک در بالاترين چارک دريافت حبوبات0.27  (فاصله اطمينان 95%: 0.08 تا 0.91) در مقايسه با پايين ترين چارک پس از تعديل اثر متغيرهاي مخدوش کننده بود.
نتيجه گيري: در اين پژوهش ارتباط معکوسي بين دريافت حبوبات با سندرم متابوليک و برخي اجزاي تشکيل دهنده آن مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی