برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 77 تا صفحه 93 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير فاصله رديف و ميزان بذر بر عملكرد روغن و روند پرشدن دانه رقم RGS003 کلزا در منطقه بهبهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير آرايش کاشت و ميزان بذر بر روند پرشدن دانه و نقش آن ها در توليد روغن کلزا، آزمايشي طي سال زراعي 87-1386 به صورت كرت هاي يك بار خردشده برپايه بلوك هاي كامل تصادفي در 4 تكرار با استفاده از رقم RGS003 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي بهبهان به اجرا در آمد. در اين آزمايش چهار سطـح آرايش كاشت، پشته هاي 50 و 60 سانتي متري با دو و سه خط كاشت روي هر پشتـه در کرت هاي اصلي و چهار سطح ميزان بذر 4، 6، 8 و 10 كيلوگرم بذر در هكتار در کرت هاي فرعي به كار رفت. نتايج نشان دادند طول دوره پرشدن دانه و درصد روغن در سطوح 1 و 5 درصد تحت تاثير تيمار آرايش كاشت قرار گرفتند. حداکثر دوره پرشدن دانه با ميانگين 65.5 روز، از کاشت 3 خط روي پشته هاي 60 سانتي متري به دست آمد. در حالي كه حداكثر روغن معادل  47.28درصد از تيمار عرض پشته 50 سانتي متر و دو خط کاشت روي پشته به دست آمد. با کاهش مصرف بذر در دامنه مورد مطالعه طول دوره پر شدن دانه و درصد روغن آن افزايش يافت هر چند اختلاف بين تيمارها معني دار نبود. سرعت پرشدن دانه و عملکرد روغن دانه نيز تحت تاثير آرايش کاشت و ميزان بذر قرار گرفتند. بيشترين سرعت پرشدن دانه با متوسط  4.45گرم در مترمربع در روز و حداکثر توليد روغن با ميانگين  1297.42کيلوگرم در هکتار در تيمار عرض پشته 60 سانتي متر با دو خط کاشت و مصرف 4 کيلوگرم بذر در هکتار توليد شد. افزايش تراکم و مصرف بيشتر بذر موجب کاهش سرعت پرشدن دانه و توليد روغن گرديد. بنابراين با توجه به اين نتايج، مي توان از کاشت دو خط روي پشته هاي 60 سانتي متري و کاربرد 4 کيلوگرم بذر در هکتار جهت افزايش سرعت پرشدن دانه و حصول بيشترين عملکرد روغن در واحد سطح استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی