برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 51 تا صفحه 61 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملکردگندم نان تحت تاثيرمصرف موادآلي مختلف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر مواد آلي مختلف بر عملکرد گندم نان، آزمايشي در سال زراعي 87 – 1386 در مزرعه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفـول اجرا گرديد. مواد آلي مورد استفاده بر روي رقم گندم وييرناک عبارتند از: 1- سـوزاندن بقاياي گياهي و استعمال كود شيميايي (شاهد) 2- کاه و کلش باقيمانده از کشت قبلي گندم 3- کود مرغي 4- کود گوسفندي 5- کمپوست تهيه شده از توليد قارچ خوراکي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. نتايج حاصل نشان داد كه، اختلاف آماري معني داري براي صفات عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي و تعداد سنبله در واحد سطح بين مصرف مواد آلي مختلف وجود دارد، به طوري كه تيمـار کود مرغي با 12400 کيلوگرم در هکتار عملکرد دانه، تعداد  760.2سنبله در واحد سطح و 25240 کيلوگرم در هکتار عملکرد بيولوژيکي بالاترين مقدار و تيمار سوختن بقايا (شاهد) با 5537 کيلوگرم در هکتار عملکرد دانه، تعداد 420.8 سنبله در واحد سطح و 11830 کيلوگرم در هکتار عملکرد بيولوژيکي پايين ترين ميزان را به خود اختصاص داد. براي صفات تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد سنبلچه در سنبله، ارتفاع ساقه، روند رشد دانه و شاخص سطح برگ (به جز مرحله آخر نمونه گيري) اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد. مصرف مواد آلي مي تواند در راستاي كشاورزي پايدار و افزايش عملکرد گندم تاثير مفيدي بر جاي به گذارد، به طوري كه بهترين ماده آلي مـورد ستفاده در اين تحـقيق تيمار کود مرغي است كه باعث افزايش در عملکرد دانه نسبت به تيمار سوختن بقاياي گياهي (شاهد) شده است .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی