برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير روزه داري اسلامي بر سطح سرمي آديپونکتين و CRP سرم در بيماران مبتلا به سندرم متابوليک شهر زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، انتهای اتوبان شیخ فضل اله نوری، مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)، مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک، کدپستی 4515777978
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شيوع روزافزون سندرم متابوليک به عنوان يکي از مهمترين عوامل زمينه ساز بيماري هاي قلبي عروقي در دنيا و نقش تغذيه مناسب در کاهش خطر چاقي شکمي به عنوان پايه اساسي سندرم متابوليک، در اين مطالعه بر آن شديم تا تاثير الگوي تغذيه در ماه مبارک رمضان را بر فاکتورهاي التهابي مانند CRP و آديپونکتين و ساير اجزاي سندرم متابوليک را بررسي کنيم.
روش ها: در اين مطالعه کوهورت، 40 نفر از مراجعين به درمانگاه غدد شهر با سندرم متابوليک و 21 نفر فرد سالم به عنوان گروه شاهد، مورد مطالعه قرار گرفتند. از کليه افراد، يک هفته قبل از ماه رمضان و در پايان ماه رمضان، نمونه گيري خون وريدي انجام و سطح سرمي گلوکز ناشتا
(FBS)، کلسترول، تري گليسريد (TG)،HDL  کلسترول، آديپونکتين وCRP  اندازه گيري شد. افراد با قطع روزه داري بيش از يک هفته و با بيماري هاي عفوني و التهابي از مطالعه حذف شدند. اطلاعات جمع آوري شده با روش هاي آماري t زوج،t-student  و کاي دو و محاسبه correlation تجزيه و تحليل شد.
نتايج: در اين مطالعه، روزه داري در ماه رمضان، در افراد سالم و نه در افراد با سندرم متابوليک، باعث کاهش اندازه دور شکم شد (
P=0.001) تغيير معني داري در سطح سرمي آديپونکتين و ميزان CRP در طول ماه مبارک رمضان در افراد روزه دار با و بدون سندرم متابوليک روي نداد اگرچه روزه داري باعث تغيير معني داري در TG سرم نشد، در گروه افراد با سندرم متابوليک، قند ناشتا، کلسترول تام و ميزان  HDL(P=0.004) افزايش معني داري در پايان روزه داري داشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد روزه داري، با الگوي تغذيه اي موجود در شهر زنجان، تغيير عمده اي را در عوامل التهابي در سندرم متابوليک ايجاد نمي کند. ولي باعث کاهش معني داري در FBS و کلسترول و افزايش معني داري در HDL در افراد با سندرم متابوليک مي شود. کوتاه بودن طول دوره روزه داري و نيز استفاده از الگوي ناصحيح تغذيه در ساعات افطار، مي تواند از علل اين موضوع باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، ف.، و انجم شعاع، آ.، و ایزدفر، ف.، و مظلوم زاده، س. (1389). ارزیابی تاثیر روزه داری اسلامی بر سطح سرمی آدیپونکتین و CRP سرم در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک شهر زنجان. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران), 10(2 (پیاپی 36)), 214-220. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125261Vancouver : کپی

شریفی فرانک، انجم شعاع آفاق، ایزدفر فرناز، مظلوم زاده سعیده. ارزیابی تاثیر روزه داری اسلامی بر سطح سرمی آدیپونکتین و CRP سرم در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک شهر زنجان. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران). 1389 [cited 2021July31];10(2 (پیاپی 36)):214-220. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125261IEEE : کپی

شریفی، ف.، انجم شعاع، آ.، ایزدفر، ف.، مظلوم زاده، س.، 1389. ارزیابی تاثیر روزه داری اسلامی بر سطح سرمی آدیپونکتین و CRP سرم در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک شهر زنجان. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران), [online] 10(2 (پیاپی 36)), pp.214-220. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125261. 

 
بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی