برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1389 , دوره  20 , شماره  80 ; از صفحه 26 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني افسردگي، اضطراب و ميزان رضايتمندي زناشويي و عوامل مرتبط با آنان در خانم هاي نابارور مراجعه کننده به مراکز نازايي شهر ساري در سال 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، بلوار امیرمازندرانی، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: استرس ناشي از نازايي سبب اختلال در رضايتمندي زناشويي، کاهش اعتماد به نفس و کاهش دفعات روابط جنسي زوج ميشود. با توجه به مطالعات مختلف در مورد مسايل روحي رواني زوجهاي نازا اين مطالعه به منظور بررسي فراواني افسردگي، اضطراب و رضايتمندي زناشويي در 200 زن نابارور مراجعه کننده به مراکز نازايي شهر ساري در سال 1387 انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي 200 زن نازا از بين بيماران مراجعه کننده به مرکز نازايي بيمارستان امام خميني و مرکز نازايي حضرت مريم انتخاب شدند. ابزارهاي گردآوري اطلاعات، سه سري پرسشنامه شامل: پرسشنامه اضطراب
Cattle، پرسشنامه افسردگي Beck  و پرسشنامه رضايتمندي زناشويي Enrich  مي باشد. پرسشنامه ها بعد از گرفتن رضايتنامه و ارایه توضيحات، توسط افراد مورد مطالعه تکميل شد. نتايج حاصله از اين پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي Chi-square و T-test تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: از 200 فرد مورد بررسي، 124 نفر (62 درصد) داراي درجات مختلفي از افسردگي بودند. از اين تعداد، 55 نفر (27.5 درصد) افسردگي خفيف، 51 نفر (25.5 درصد) افسردگي متوسط و 18 نفر (9 درصد) افسردگي شديد داشتند. همچنين از 200 نفر، 101 نفر (50.5 درصد) بدون اضطراب و 38 نفر (19 درصد) اضطراب خفيف و 35 نفر (17.5 درصد) اضطراب متوسط، 22 نفر (11 درصد) اضطراب شديد و 4 نفر (2 درصد) اضطراب خيلي شديد داشتند. افراد شرکتکننده در مطالعه 27 درصد عدم رضايت از زندگي زناشويي داشتند. بين ميزان رضايتمندي زناشويي و شدت افسردگي و اضطراب بيماران ارتباط معنيداري مشاهده شد. در افرادي که شدت افسردگي و اضطراب آنان کمتر بود ميزان رضايتمندي زناشويي بيشتر بود (P<0.05).
استنتاج: بر اساس نتايج اين مطالعه به نظر ميرسد که حضور روان شناسان باليني و روانپزشکان در مراکز تشخيص و درمان نازايي ميتواند امري موثر و مفيد در کمک به افراد نابارور در سازگاري بهتر با استرس ناشي از نازايي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی