برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1389 , دوره  20 , شماره  80 ; از صفحه 17 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر نور بر تکوين جنين هاي مرحله قبل از لانه گزيني موش در محيط آزمايشگاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، کیلومتر 17 جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: طي فرآيند و مراحل اجراي روش هاي مختلف کمک به باروري، جنين ها طي دوره هاي زماني متوالي، در معرض نور آزمايشگاه و نيز نور ميکروسکوپ قرار مي گيرند. هدف از انجام اين تحقيق، مطالعه تاثير نوربا شدتي تقريبا برابر با نور ميکروسکوپ بر تکوين جنين هاي مرحله قبل از لانه گزيني در شرايط آزمايشگاه مي باشد.
مواد و روش ها: جنين هاي 2 سلولي موش هاي
NMRI ،48  ساعت بعد از تزريق HCG از بدن حيوانات حامله خارج شد. پس از شستشو و جمع آوري در قطرات محيط کشت جنين ها بطور تصادفي به سه گروه تجربي و يک گروه شاهد قرار گرفتند. در گروه هاي تجربي، 215 (گروه B222 (گروهC ) و 229 (گروهC ) جنين 2 سلولي به ترتيب 5، 15 و 30 دقيقه در شرايط دمايي 37 درجه سانتيگراد، در معرض نور فلورسانس با شدت 800 لوکس قرار گرفته و سپس براي کشت نهايي به انکوباتور CO2 انتقال مي يافتند. جنين هاي گروه شاهد، 215 جنين (گروهA ) به همراه 3 گروه ديگر، به مدت 30 دقيقه روي هات پليت با دماي 37 درجه سانتيگراد قرار داشتند ولي، ظرف کشت مربوطه با پوششي از ورقه آلومينيوم پوشيده شده بود تا نوري به آن نتابد. ميانگين نسبت جنين هايي که به مرحله بلاستوسيست رسيدند، همچنين، ميزان دژنراسيون جنين ها، پس از 72 و 96 ساعت کشت شاخص هاي کمي مورد بررسي جهت تعيين تاثير نور بودند.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که درصد تکوين جنين ها به مرحله بلاستوسيست، در گروه هايي که در معرض نور قرار گرفته بودند به ترتيب، 61.6، 52.5 و 65.1 درصد و در گروه کنترل 61 درصد بود. بهر حال اختلاف معني داري آماري بين دو گروه آزمايش و کنترل وجود نداشت. همچنين، درصد جنين هاي دژنره شده در گروه هاي در معرض نور قرار گرفته با گروه کنترل اختلاف معني داري نشان نداد
.
استنتاج: نور فلورسانس سفيد با شدت 800 لوکس براي مدت زمان کمتر از 30 دقيقه، اثر قابل توجهي بر تکوين جنين هاي موش نداشته است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلیلی سوادکوهی، س.، و کریم پورملک شاه، ع.، و علی زاده، ا.، و اسماعیل نژادمقدم، ا.، و شیروی، ع.، و میرحسینی، م. (1389). بررسی اثر نور بر تکوین جنین های مرحله قبل از لانه گزینی موش در محیط آزمایشگاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 20(80), 17-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125199Vancouver : کپی

خلیلی سوادکوهی سپیده، کریم پورملک شاه عباسعلی، علی زاده احمد، اسماعیل نژادمقدم امیر، شیروی عبدالحسین، میرحسینی مهری. بررسی اثر نور بر تکوین جنین های مرحله قبل از لانه گزینی موش در محیط آزمایشگاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1389 [cited 2021July29];20(80):17-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125199IEEE : کپی

خلیلی سوادکوهی، س.، کریم پورملک شاه، ع.، علی زاده، ا.، اسماعیل نژادمقدم، ا.، شیروی، ع.، میرحسینی، م.، 1389. بررسی اثر نور بر تکوین جنین های مرحله قبل از لانه گزینی موش در محیط آزمایشگاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 20(80), pp.17-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125199. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی