3 SID.ir | بررسي رابطه زايمان زودرس با سطح استريول بزاق

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه زايمان زودرس با سطح استريول بزاق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساري، کيلومتر 18 جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم، دانشکده پيراپزشکي
 
چکیده: 

سابقه و هدف: زايمان زودرس در 10 درصد کل زايمانها رخ داده، مهمترين علت مرگ نوزادان است. روشهاي مختلفي جهت شناسايي زود هنگام زايمان زودرس مورد استفاده قرار ميگيرد که استريول بزاق يکي از اين روش ها است و در حال حاضر در مرحله تحقيقاتي قرار دارد. اين پژوهش به منظور تعيين رابطه زايمان زودرس با سطح استريول بزاق انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مورد - شاهدي آشيان کرده بر روي 466 خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي - درماني شهر ساري درسال 1386 تا 1388 انجام شد. دربين هفته هاي 25 تا 34 بارداري از استريول بزاق يک نمونه تهيه و فريز شد. پس از پايان نمونه گيري و پيگيري خانم ها تا هنگام زايمان، زناني که زايمان زودرس داشتند (58 نفر) درگروه مقايسه و از ميان بقيه آنان، افراد مشابه با آنان از نظر ميانگين سني، ميزان تحصيلات و اندکس توده بدن
(BMI) به تعداد مساوي با گروه مقايسه انتخاب و به عنوان گروه کنترل در نظرگرفته شدند. سپس نمونه هاي بزاق ذوب و استريول اندازه گيري شد.
يافته ها: بين دو گروه از نظر سن، تعداد حاملگي، ميزان تحصيلات و شاخص توده بدن تفاوت معني داري وجود نداشت. دو گروه از نظر سن حاملگي به هنگام نمونه گيري (P<0.05) و فاصله زماني بين اخذ نمونه بزاق تا زايمان (P<0.05)، ميزان افزايش وزن در طي بارداري (P<0.05)، وزن هنگام تولد نوزاد (P<0.05) و وضعيت اشتغال (P<0.05) تفاوت معني داري داشتند. Odds Ratio نشان داد بين سطح استريول بزاق و رخ دادن زايمان پره ترم رابطه وجود دارد [CI95%=2.51-13.9 و OR=5.91].
استنتاج: با توجه به قدرت پيشگويي کنندگي منفي بالاي استريول ميتوان گفت از استريول بزاق فقط براي شناسايي زناني که دچار زايمان زودرس نمي شوند، استفاده و از مداخلات غير ضروري اجتناب کرد. مطالعات بيشتر براي تعيين نقش استريول بزاق جهت پيشگيري زايمان زودرس ضروري است.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی