3 SID.ir | تاثير روش هاي مختلف مصرف عناصر ريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي در شهرستان خوي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير روش هاي مختلف مصرف عناصر ريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي در شهرستان خوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوي / باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوي
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير روش هاي مختلف مصرف عناصر ريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي آزمايشي در سال زراعي 1386 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي شهرستان خوي به صورت فاکتوريل دو عاملي و بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. نوع کود مصرفي شامل: =a1 آهن + روي، =a2 آهن + منگنز،=a3 روي + منگنز، =a4 آهن + روي + منگنز به صورت مصرف خاکي =a5 آهن + روي، =a6 آهن + منگنز، =a7 روي + منگنز، =a8 آهن + روي + منگنز به صورت محلول پاشي و مصرف برگي، =a9 کرت شاهد (عدم مصرف عناصر ريزمغذي) به عنوان سطوح فاکتور اول و ارقام ذرت دانه اي به عنوان فاکتور دوم در دو سطح (b1=KSC.700،(b2=KSC.704  در نظر گرفته شد. نوع کود مصرفي اختلاف آماري معني داري بر صفات، عملکرد دانه و وزن هزار دانه و عمق دانه در بلال داشت. نتايج مقايسه ميانگين هاي انجام شده نشان داد بيشترين عملکرد دانه با 12.99 تن در هکتار در تيمار کودي a8 (محلول پاشي عناصر ريزمغذي آهن، روي و منگنز) به دست آمد که برتري 37 درصدي نسبت به شاهد نشان داد. در بين ارقام مورد بررسي رقم ksc700 از لحاظ صفات طول بلال، قطر بلال، تعداد دانه در بلال، تعداد رديف در بلال، تعداد دانه در رديف، نسبت به رقم ksc704 برتر بود.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی