نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  41 , شماره  4 ; از صفحه 359 تا صفحه 373 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي برخي از ژنوتيپ هاي وحشي زير جنس Cerasus با استفاده از خصوصيات رويشي گياه و بذر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
برخي از گونه هاي وحشي زيرجنس Cerasus را مي توان در برنامه هاي اصلاحي و همچنين به عنوان پايه براي آلبالو و گيلاس مورد استفاده قرار داد. هدف از اين بررسي شناخت بهتر ويژگي هاي گونه هاي وحشي زيرجنس Cerasus به منظور كاربرد آنها در برنامه هاي اصلاحي آينده بود. به اين منظور، تعدادي از ويژگي هاي مورفولوژيكي قسمت هاي رويشي گياه و بذر و استفاده از اين صفات براي گروه بندي ژنوتيپ هاي وحشي زير جنسCerasus ، تعداد 38 صفت روي 28 ژنوتيپ از چهار گونه اين زيرجنس كه از 8 منطقه جمع آوري شده بودند مورد ارزيابي قرار گرفت كه شامل گونه هاي P. avium L. و P. mahaleb L. (از گروه (Eucerasus و P. incana Pall. و P. microcarpa Boiss. (از گروه (Microcerasus بودند. نتايج تجزيه واريانس حاكي از تنوع ژنوتيپ ها از لحاظ صفات مورد بررسي بود. نتايج تجزيه همبستگي ساده صفات، وجود همبستگي هاي مثبت و منفي معني دار بين برخي صفات مهم چون ارتفاع درخت، اندازه سطح برگ، طول و وزن بذر را نشان داد. همچنين تجزيه عامل مشخص نمود كه ارتفاع درخت، اندازه سطح برگ، شكل برگ، طول دمبرگ، طول بذر، وزن بذر، شكل نوك بذر و ضخامت بذر از صفات تشكيل دهنده عوامل اصلي هستند. صفات موثر در هفت گروه عاملي قرار گرفتند كه مجموعا  85.71درصد از كل واريانس را توجيه نمودند. تجزيه كلاستر با استفاده از اين هفت عامل توانست گونه ها را از همديگر تفكيك نمايد به طوري كه در فاصله نزديك 25 ژنوتيپ ها را به دو گروه اصلي شامل Eucerasus و Microcerasus و در فاصله 19 در سطح چهار گونه تقسيم نمود. در فاصله 10 گروه هاي بيشتري (8 گروه) مشاهده شد كه به دليل تفاوت هاي درون گونه اي گياهان مورد بررسي از مناطق مختلف بود، به طوري كه گياهان يك گونه و از يك منطقه اغلب با يكديگر گروه بندي شدند. تجزيه سه بعدي با استفاده از سه عامل اصلي نيز توانست موقعيت ژنوتيپ ها را مشخص نموده و گونه ها را از هم تفكيك نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاهی قره لر، ع.، و زمانی، ذ.، و فتاحی مقدم، م.، و بوذری، ن.، و خدیوی خوب، ع. (1389). بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های وحشی زیر جنس Cerasus با استفاده از خصوصیات رویشی گیاه و بذر. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 41(4), 359-373. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125080Vancouver : کپی

شاهی قره لر علی، زمانی ذبیح اله، فتاحی مقدم محمدرضا، بوذری ناصر، خدیوی خوب عبداله. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های وحشی زیر جنس Cerasus با استفاده از خصوصیات رویشی گیاه و بذر. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1389 [cited 2022August20];41(4):359-373. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125080IEEE : کپی

شاهی قره لر، ع.، زمانی، ذ.، فتاحی مقدم، م.، بوذری، ن.، خدیوی خوب، ع.، 1389. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های وحشی زیر جنس Cerasus با استفاده از خصوصیات رویشی گیاه و بذر. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 41(4), pp.359-373. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125080. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی