برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  42 , شماره  74 ; از صفحه 111 تا صفحه 123 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش تغيير کاربري اراضي بر برخي از خصوصيات فيزيکي، شيميايي و فرسايش پذيري خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

تغيير کاربري جنگل به اراضي کشاورزي، عموما تاثير جدي بر ميزان ماده آلي و ديگر ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک مي گذارد. اين پژوهش با هدف بررسي نقش تغيير کاربري جنگل بر برخي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و در ادامه شناخت شماري از متغيرهاي موثر خاک بر شاخص فرسايش پذيري در بخشي از حوضه آبخيز برنجستانک صورت گرفته است. بدين منظور سه کاربري جنگل، زراعت ديم (گندم) و باغ مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي خاک از دو لايه سطحي 10-0 و 20-10 سانتي متر در قالب طرح بلوک کاملا تصادفي برداشته و مقايسه شد. نتايج نشان از آن داشتند که ميزان ماده آلي در اراضي زراعي و باغ، به ترتيب 44.24 و 45.45 درصد در لايه 10-0 سانتي متر، و 42.69 و 43 درصد در لايه 20-10 سانتي متر کمتر از اراضي جنگلي بوده است. حداکثر نيتروژن کل در لايه 10-0 سانتي متر در کاربري جنگل به ميزان 0.303 درصد و حداقل آن در لايه 20-10 سانتي متر در اراضي باغ به ميزان 0.190 درصد مشاهده شد که کاهشي معادل با 37.32 درصد را نشان مي دهد. وزن مخصوص ظاهري و اسيديته خاک طي تغيير کاربري جنگل افزايش يافت. اين در حالي است که تغيير کاربري جنگل به اراضي زراعي و باغ تاثير مشخص و معني داري بر درصد ذرات رس و سيلت نداشت و تنها در لايه 10-0 سانتي متر تفاوت معني داري از لحاظ درصد ذرات شن مشاهده شد. نتايج نشان داد که فرسايش پذيري خاک به دليل کاهش پوشش گياهي پايا، ماده آلي خاک، تخريب ساختمان خاک و پايداري خاکدانه ها طي تغيير کاربري جنگل، افزايشي حدود دو برابر داشته است. همچنين متغيرهاي رس، ماده آلي و نيتروژن کل داراي همبستگي معني دار منفي؛ و در مقابل، درصد سيلت و شن ريز نيز داراي ارتباط معني دار مثبت با ميزان فرسايش پذيري اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمانی، ک.، و آزموده، ع. (1389). بررسی نقش تغییر کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی, شیمیایی و فرسایش پذیری خاک. پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی), 42(74), 111-123. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125031Vancouver : کپی

سلیمانی کریم، آزموده علی. بررسی نقش تغییر کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی, شیمیایی و فرسایش پذیری خاک. پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی). 1389 [cited 2021July29];42(74):111-123. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125031IEEE : کپی

سلیمانی، ک.، آزموده، ع.، 1389. بررسی نقش تغییر کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی, شیمیایی و فرسایش پذیری خاک. پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی), [online] 42(74), pp.111-123. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125031. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 251 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی