برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  41 , شماره  3 ; از صفحه 265 تا صفحه 274 .
 
عنوان مقاله: 

اثر حلقه برداري، تنك ميوه، اوره، سولفات روي و ساكاروز بر ماندگاري جوانه هاي گل پسته رقم "اوحدي"

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر حلقه برداري، تنك ميوه، اوره، ساكاروز و روي بر ماندگاري جوانه هاي گل پسته آزمايشي با 12 تيمار شامل حلقه برداري، تنك ميوه، اوره  0.5)درصد(، ساكاروز (۳ و ۵ درصد( و تركيب هر دو با اوره، سولفات روي 0.05) درصد و 0.1 درصد روي خالص( و تركيب هر دو با اوره در 3 تكرار و طي دو مرحله در سال هاي 1386 و 1387 به اجرا در آمد. تيمارها در دو مرحله رشد سريع اندوسپرم و هضم اندوسپرم و شروع تشكيل لپه هاي بذر اعمال شدند. بر اساس نتايج به دست آمده دراين پژوهش تيمارهاي مذكور باعث كاهش درصد ريزش جوانه گل و افزايش وزن خشك آن شدند. كمترين مقدار ريزش و بيشترين وزن خشك جوانه گل مربوط به تيمار حلقه برداري بود. همه تيمارها به جز روي 0.05 درصد و ساكاروز 3 درصد سبب كاهش معني دار ريزش جوانه ها شدند. همچنين اختلاف وزن خشك جوانه هاي گل كليه تيمارها با شاهد معني دار بود. بررسي روند ماندگاري جوانه هاي گل نيز نشان داد كه بيشترين ميزان و سرعت ريزش جوانه هاي گل در فاصله بين 15 تير تا 15 مردادماه مي باشد كه نقش تيمارها كاهش سرعت و مقدار ريزش در اين فاصله بود. بين مراحل مختلف تيمار از نظر آماري تفاوت معني داري وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طلایی، ع.، و اسماعیلی زاده، م.، و لسانی، ح.، و جوان شاه، ا.، و حکم آبادی، ح. (1389). اثر حلقه برداری, تنک میوه, اوره, سولفات روی و ساکاروز بر ماندگاری جوانه های گل پسته رقم "اوحدی". مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 41(3), 265-274. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125009Vancouver : کپی

طلایی علیرضا، اسماعیلی زاده مجید، لسانی حسین، جوان شاه امان اله، حکم آبادی حسین. اثر حلقه برداری, تنک میوه, اوره, سولفات روی و ساکاروز بر ماندگاری جوانه های گل پسته رقم "اوحدی". مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1389 [cited 2021May11];41(3):265-274. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125009IEEE : کپی

طلایی، ع.، اسماعیلی زاده، م.، لسانی، ح.، جوان شاه، ا.، حکم آبادی، ح.، 1389. اثر حلقه برداری, تنک میوه, اوره, سولفات روی و ساکاروز بر ماندگاری جوانه های گل پسته رقم "اوحدی". مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 41(3), pp.265-274. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125009. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی