برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي خودکارآمدي در زنان مبتلا به ديابت بارداري و عوامل مرتبط با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از مسايلي که پديده حاملگي را تحت تاثير قرار داده و مي تواند منجر به پيامدهاي نامطلوب بارداري و زايماني پر خطر شود، ديابت حاملگي است که عوامل روان شناختي، همچون خودکارآمدي، در تبعيت از درمان و کنترل گلوکز خون نقش به سزايي دارد. لذا اين پژوهش با هدفتعيين ميزان خودکارآمدي در زنان مبتلا به ديابت بارداري انجام يافته است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه همبستگي توصيفي است که در سال هاي 87-1386 انجام يافته است. جامعه مورد مطالعه زنان مبتلا به ديابت بارداري مراجعه کننده به درمانگاه مامايي و بخش هاي زنان و زايمان مراکز درماني دانشگاه علوم پزشکي ايران، حجم نمونه 100 نفر و نمونه گيري به روش مستمر (متوالي) بوده است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده و داده ها با استفاده از آمارهاي توصيفي و استنباطي
(Independent t-test و ANOVA) در نرم افزار SPSS v.14 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: ويژگي اکثر زنان مورد مطالعه به شرح زير بود: گروه سني 35-25 سال (با ميانگين حدود 30 سال)، وضعيت اقتصادي متوسط (66%)، تحصيلات زير ديپلم (48%) خانه دار (91%)، شاخص توده بدني چاق يا اضافه وزن (68%)، نولي پار (تعداد زايمان صفر 33%) که 69% آنان به بارداري فعلي تمايل داشتند. 57% زنان داراي خودکارآمدي بالا و بقيه داراي خودکارآمدي پايين بودند. زنان داراي تحصيلات بالاتر
(p<0.005)  و شاغل (p=0.016) خودکارآمدي بالاتري نسبت به ساير زنان داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به اين که خودکارآمدي يکي از عوامل پيش نياز در خود مديريتي و خود کنترلي ديابت بارداري تلقي مي شود و درصد قابل ملاحظه اي از افراد تحت مطالعه، داراي خودکارآمدي پايين بوده اند، لذا ضروري است که با انجام مداخلات بهداشتي و راهبردهاي آموزشي-مشاوره اي، خودکارآمدي اين گروه از زنان باردار که مي تواند منجر به بهبود خود مراقبتي و ارتقاي سلامت آنان گردد، افزايش يابد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی