برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش در مورد فعاليت بدني بر آگاهي، نگرش و رفتار رابطان بهداشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری الیگودرز، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فعاليت بدني کافي و منظم از عوامل اصلي حفظ و ارتقاي سلامت در سراسر دوره زندگي است. بي تحرکي يک مشکل سلامت عمومي جهاني است. به طور کلي ساليانه 1.9 مرگ ها در جهان به بي تحرکي نسبت داده مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير مداخله آموزش در مورد فعاليت بدني بر آگاهي، نگرش و رفتار رابطان بهداشتي بوده است.
روش بررسي: اين پژوهش کمي از نوع نيمه تجربي مي باشد. اين مطالعه در مراکز بهداشتي درماني منطقه 14 تهران در سال 1387 انجام يافته است. نمونه گيري به روش سرشماري صورت گرفت. 80 زن رابط بهداشت (داوطلب سلامت) منطقه 14 تهران به طور تصادفي در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند (گروه مداخله 41 نفر، گروه شاهد 39 نفر). ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه آگاهي، نگرش و عملکرد در مورد فعاليت بدني بود که در ابتداي مطالعه (پيش آزمون) و 4 هفته پس از مداخله (پس آزمون) توسط همه شرکت کنندگان تکميل شد. مداخله آموزش سلامت به صورت سه جلسه آموزشي با فواصل يک هفته اي به گروه آزمون ارايه شد. تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمارهاي توصيفي و تحليلي در نرم افزار
SPSS انجام يافت.
يافته ها: در مرحله پيش آزمون دو گروه شاهد و آزمون به لحاظ متغيرهاي آگاهي، نگرش و عملکرد تفاوت آماري معناداري نداشتند، اما تغييرات امتيازات دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون در مورد آگاهي و عملکرد تفاوت آماري معنادار بين دو گروه نشان داد
.
نتيجه گيري: مداخله آموزشي انجام يافته در اين پژوهش بر افزايش آگاهي و ميزان کلي فعاليت بدني زنان رابط بهداشت موثر بوده است. بنابراين ارايه آموزش در اين زمينه به رابطان بهداشتي توصيه مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیدامامی، ر.، و افتخاراردبیلی، ح.، و گلستان، ب. (1389). تاثیر آموزش در مورد فعالیت بدنی بر آگاهی, نگرش و رفتار رابطان بهداشتی. حیات, 16(3-4), 48-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124935Vancouver : کپی

سیدامامی رفعت، افتخاراردبیلی حسن، گلستان بنفشه. تاثیر آموزش در مورد فعالیت بدنی بر آگاهی, نگرش و رفتار رابطان بهداشتی. حیات. 1389 [cited 2021May13];16(3-4):48-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124935IEEE : کپی

سیدامامی، ر.، افتخاراردبیلی، ح.، گلستان، ب.، 1389. تاثیر آموزش در مورد فعالیت بدنی بر آگاهی, نگرش و رفتار رابطان بهداشتی. حیات, [online] 16(3-4), pp.48-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124935. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 185 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی