برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير بسته آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري بر دريافت ويتامين ها در دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کمبود ويتامين ها يکي از معضلات بهداشتي در نوجوانان ايراني است. يکي از روش هاي کنترل اين معضل، آموزش بهداشت مبتني بر الگو و روش هاي مناسب و نيازهاي آموزشي فراگيران مي باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعيين ميزان تاثير بسته آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري، بر دريافت ويتامين ها در دختران نوجوان مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه مداخله اي تصادفي شده است. نمونه هاي پژوهش شامل 80 دانش آموز دختر مدارس راهنمايي منطقه 17 شهرداري تهران و مادران آن ها بودند که در سال 1388 به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد (هر کدام 40 نفر) تقسيم شدند. مداخله اين پژوهش شامل ارايه بسته آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري بود. جهت ارزيابي دريافت ويتامين ها از پرسشنامه استاندارد بسامد مصرف و يادآمد غذاي 24 ساعته و جهت ارزيابي مراحل تغيير رفتار از پرسشنامه ساخته محقق، قبل و 3 ماه بعد از آموزش استفاده گرديد. جهت تحليل داده ها از آمار توصيفي و تحليلي در نرم افزار
SPSS v.16 استفاده شد (a=0.05).
يافته ها: طبق نتايج پيش آزمون، دختران نوجوان در هر دو گروه در دريافت ويتامين هاي گروه
 BوC  دچار کمبود بودند. 3 ماه بعد از مداخله آموزشي، ميانگين دريافت اين ويتامين ها در گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله و همچنين نسبت به گروه شاهد، افزايش معناداري را نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: بسته آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري مي تواند منجر به بهبود دريافت ويتامين ها در دختران نوجوان شهري گردد. لذا با استفاده از بسته آموزشي ياد شده و يا بسته هاي مشابه براي آموزش نوجوانان، مي توان از بروز موارد کمبود دريافت ويتامين ها و پيامدهاي ناگوار آن پيشگيري نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی