برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط چاقي با سن، جنس و تحصيلات در جمعيت شهري استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کیلومتر 5 جاده ساری - گرگان، مجموعه بنیاد فلسفی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گرگان، معاونت پژوهشی، دفتر مجله دانشگاه
 
چکیده: 

مقدمه: چاقي يكي از عواقب نامطلوب تغيير در رفتار و شيوه زندگي شهرنشيني است. اين مطالعه براي تعيين شيوع چاقي و برخي عوامل مرتبط با آن در جامعه شهري استان گلستان سال 1384 انجام شد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه مقطعي در سال 1384، 5000 نفر در شهرهاي استان گلستان بررسي شدند. اين افراد به صورت نمونه گيري خوشه اي تصادفي، به نسبت مساوي از دو جنس انتخاب شدند، معيارهاي تن سنجي (قد، وزن) به روش استاندارد اندازه گيري شد و نيز از طريق پرسشنامه و انجام مصاحبه اطلاعات در مورد سن، جنس، سطح سواد، شغل، قوميت، مصرف دخانيات، دفعه ها و ساعت هاي ورزش در هفته و گروه هاي خوني جمع آوري شد. چاقي و اضافه وزن به روش استاندارد پيشنهادي سازمان جهاني بهداشت (WHO) بر اساس توزيع نمايه توده بدن (BMI) تعيين شد، سپس، اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 11.5 و مدل رگرسيون لجستك چند متغيره و نسبت شانس خطر چاقي بر حسب سطح متغيرهاي مستقل مورد تجزيه تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: در اين پژوهش ميزان كلي چاقي و اضافه وزن به ترتيب 25.5 و38.6 % (در زنان به ترتيب 30.7 و 35% و در مردان به ترتيب 20.3 و42.3 %) بود. ميانگين و انحراف معيار نمايه توده بدن BMI در كل جامعه 5.05±27.05 كيلوگرم بر مترمربع و به تفكيك جنس در زنان 5.54±27.63 مردان4.44 ±26.48 كيلوگرم بر مترمربع مشاهده شد. شيوع چاقي با افزايش سن در هر دو جنس افزايش معني داري را نشان داد. يافته هاي مدل رگرسيوني نشان داد كه نسبت شانس چاقي در زنان تقريبا 1.7 برابر مردان است و با سطح سواد و مصرف نكردن سيگار رابطه معكوس دارد كه از نظر آماري معني دار است. ارتباط شانس چاقي با شغل، قوميت و و تعداد ساعت هاي ورزش از نظر آماري معني دار نبود، هرچند كه با افزايش ساعت هاي ورزش شانس چاقي كاهش مي يافت.
نتيجه گيري: اين مطالعه برافزايش خطر شيوع چاقي در جمعيت شهري استان گلستان دلالت داشت و تقريبا 10% زنان نسبت به مردان چاق تر بودند. هم چنين، فعاليت فيزيكي كم، سطح سواد پايين، جنس زن، افزايش سن و مصرف سيگار باعث افزايش چاقي در جمعيت شهري استان گلستان شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدالهی، ع.، و بهنام پور، ن.، و وقاری، غ.، و بذرافشان، ح. (1389). ارتباط چاقی با سن, جنس و تحصیلات در جمعیت شهری استان گلستان. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 12(3 (مسلسل 51)), 276-282. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124863Vancouver : کپی

عبدالهی علی اکبر، بهنام پور ناصر، وقاری غلامرضا، بذرافشان حمیدرضا. ارتباط چاقی با سن, جنس و تحصیلات در جمعیت شهری استان گلستان. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1389 [cited 2021May16];12(3 (مسلسل 51)):276-282. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124863IEEE : کپی

عبدالهی، ع.، بهنام پور، ن.، وقاری، غ.، بذرافشان، ح.، 1389. ارتباط چاقی با سن, جنس و تحصیلات در جمعیت شهری استان گلستان. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 12(3 (مسلسل 51)), pp.276-282. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124863. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی