برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرين در آب بر سطح سرمي آديپونكتين و مقاومت به انسولين در زنان يائسه چاق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، خیابان والفجر2، روبروی صدا و سیما، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، کدپستی:84375-57197
 
چکیده: 

مقدمه: يائسگي با تغييرات هورموني و كاهش حساسيت به انسولين همراه است. افزايش توده چربي كه با افزايش سن در زنان يائسه دنبال مي شود موجب كاهش آديپونكتين سرم و افزايش مقاومت به انسولين مي شود. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر تمرين در آب بر تغييرات آديپونكتين و مقاومت به انسولين سرم در زنان يائسه چاق بود.
مواد و روش ها: 20 زن يائسه چاق 55 ـ 50 ساله در شهرستان اروميه با نمايه توده بدن بالاي 30 كيلوگرم در مترمربع به روش غيراحتمالي و آماده در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند. گروه تجربي به مدت 12 هفته تمرين هاي منتخب هوازي و مقاومتي را در آب با شدت 65 تا 75 درصد ضربان قلب بيشينه و به مدت 45 دقيقه در هر جلسه تمرين انجام دادند. گروه شاهد در طول دوره پژوهش هيچ فعاليت بدني نداشتند. نمونه هاي خون قبل و بعد از تمرين براي هر دو گروه در حالت ناشتا به دست آمد. مقادير آديپونكتين و انسولين سرم توسط روش الايزا و گلوكز توسط روش كالريمتري آنزيمي اندازه گيري شد. براي محاسبه شاخص مقاومت به انسولين نيز از روش
HOMA-IR استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي تحليل آماري نشان داد كه اجراي پروتكل ورزشي ميزان آديپونكتين سرم را به شكل معني داري در گروه تجربي افزايش داد
 .(p<0.05) با اين حال، بين يافته هاي پس و پيش آزمون اين مقادير در گروه شاهد تفاوت معني داري ديده نشد. هم چنين، غلظت سرمي گلوكز، انسولين سرم و مقاومت به انسولين نيز به دنبال انجام ورزش منتخب در آب تنها در گروه تجربي به شكل معني داري كاهش يافت (p<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر تمرين هوازي و مقاومتي فزاينده كه در آب اجرا مي شود با درگيري گروه هاي عضلاني بزرگتر و افزايش فشار ديناميكي بر استخوان ها و عضلات موجب افزايش مصرف انرژي، افزايش آديپونكتين سرم و كاهش مقاومت به انسولين در زنان يائسه چاق مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

توفیقی، ا. (1389). تاثیر تمرین در آب بر سطح سرمی آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه چاق. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 12(3 (مسلسل 51)), 260-267. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124859Vancouver : کپی

توفیقی اصغر. تاثیر تمرین در آب بر سطح سرمی آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه چاق. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1389 [cited 2021May14];12(3 (مسلسل 51)):260-267. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124859IEEE : کپی

توفیقی، ا.، 1389. تاثیر تمرین در آب بر سطح سرمی آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه چاق. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 12(3 (مسلسل 51)), pp.260-267. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124859. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی