برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط پلي مورفيسم G-238A در پروموتور ژن TNF-? با چاقي در جمعيت ايراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: سلول هاي بافت چربي قادر به بيان فاكتور نكروز دهنده توموري آلفا (TNF-?) مي باشند. سطح افزايش يافته اين سيتوكين با چاقي و مقاومت به انسولين در ارتباط است. هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط بين اين پلي مورفيسم با چاقي در جمعيت ايراني بود.
مواد و روش ها: افراد شركت كننده در مطالعه "قند و لپيد تهران
(TLGS) "در دو گروه سني زير 18 سال و بالاي 18 سال تقسيم شدند. افراد بالاي 18 سال به سه گروه بر اساس نمايه توده بدني (BMI) بزرگتر و مساوي 30، كوچك تر از 30 و بزرگ تر و مساوي 25 و كوچك تر از 25 كيلوگرم بر مترمربع و در زير گروه 18 سال در دو گروه بر اساس صدك BMI صدك بالاتر از 85 و صدك كمتر از 85 قرار گرفتند. از ميان آنها، در مجموع 239 نفر انتخاب شدند. ميزان قند خون ناشتا، HDL-C، تري گليسريد و كلسترول اندازه گيري و ساير عوامل موثر در چاقي مانند BMI و فشار خون مشخص شدند. قطعه اي 152 جفت بازي از ژن مورد نظر با استفاده از روش PCR تكثير و پلي مورفيسم مورد نظر با استفاده از روش RFLP مشخص شد.
يافته ها: فراواني آلل هاي
 TNF-?از قانون هاردي واينبرگ تبعيت كرد. فراواني ژنوتيپ ها در 239 نفر مورد بررسي عبارت بود ازAA  (%1.3)،(%79.5) GG  و (%19.2) GA كه با BMI ارتباط معني داري نشان نداد. فراواني ژنوتيپ ها در گروه جوانان عبارت بود ازGG  (%80.5)،GA   (%19.5)و (%0) AA 33 نفر ژنوتيپ GG و 8 نفر ژنوتيپ GA داشتند و هيچ يك ژنوتيپ AA نداشتند. در گروه بزرگسالان فراواني ژنوتيپ ها به اين شرح بود:GG  (%79.3)، (%19.2) GA و??? .(%1.5) AA  نفر ژنوتيپGG ، 38 نفر ژنوتيپ GA و 3 نفر ژنوتيپ AA داشتند.
نتيجه گيري: داده هاي به دست آمده از اين مطالعه بر عدم وجود ارتباط بين پلي مورفيسم G-238A ژن TNF-? با چاقي دلالت داشتند و نتيجه گيري مي شود كه اين پلي مورفيسم در افزايش خطر بروز چاقي در جمعيت ايراني نقش ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، ک.، و حاجی حسینی، ر.، و رستمی، ف.، و فام، ب.، و دانش پور، م.، و عزیزی، ف.، و هدایتی، م. (1389). ارتباط پلی مورفیسم G-238A در پروموتور ژن TNF-? با چاقی در جمعیت ایرانی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 12(3 (مسلسل 51)), 243-250. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124854Vancouver : کپی

شریفی کبری، حاجی حسینی رضا، رستمی فاطمه، فام بیتا، دانش پور مریم السادات، عزیزی فریدون، هدایتی مهدی. ارتباط پلی مورفیسم G-238A در پروموتور ژن TNF-? با چاقی در جمعیت ایرانی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1389 [cited 2021July25];12(3 (مسلسل 51)):243-250. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124854IEEE : کپی

شریفی، ک.، حاجی حسینی، ر.، رستمی، ف.، فام، ب.، دانش پور، م.، عزیزی، ف.، هدایتی، م.، 1389. ارتباط پلی مورفیسم G-238A در پروموتور ژن TNF-? با چاقی در جمعیت ایرانی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 12(3 (مسلسل 51)), pp.243-250. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124854. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی