برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط صفات شخصيت اسکيزوتايپي با الگوي پنج عاملي شخصيت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، آذربایجان شرقی
 
چکیده: 

هدف: بسياري از رفتارهاي نابهنجار را مي توان نوعي اغراق در صفات پنج گانه شخصيتي بهنجار به شمار آورد. از ميان اختلالات شخصيت، شخصيت اسکيزوتايپي بر اساس الگوي پنج عاملي کمتر تبيين شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه شخصيت اسکيزوتايپي با الگوي پنج عاملي شخصيت در ايران است.
روش: اين پژوهش که از نوع توصيفي - مقطعي است، در يک بررسي زمينه يابي انجام شد. بدين منظور نمونه اي به حجم 319 نفر، با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و آزموده شد. شرکت کنندگان به مقياس شخصيت اسکيزوتايپي و مقياس پنج بزرگ پاسخ دادند. داده ها با روش رگرسيون چندمتغيري گام به گام تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان دادند که شخصيت اسکيزوتايپي با روان نژندي گرايي همبستگي مثبت و با برون گرايي همبستگي منفي دارد. تحليل رگرسيوني بر اساس يافته هاي حاضر نشان داد با اين که وظيفه شناسي و توافق جويي به تنهايي با اسکيزوتايپي رابطه اي ندارند، ولي براي تبيين شخصيت اسکيزوتايپي، اضافه شدن آنها به روان نژندي گرايي و برون گرايي ضروري است. برون گرايي در زنان و روان آزردگي در مردان، بيش از ساير صفات شخصيتي، قدرت تبيين شخصيت اسکيزوتايپي را دارد.
نتيجه گيري: اين يافته ها در راستاي تحقيقات قبلي، با نمونه هاي باليني متشکل از اختلال شخصيت اسکيزوتايپي و اسکيزوفرنيا تفسير شد. نقش جنسيت در کيفيت ارتباط صفات شخصيت اسکيزوتايپي، با الگوي پنج عاملي شخصيت مورد تاکيد است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

محمدزاده، ع. (1389). بررسی ارتباط صفات شخصیت اسکیزوتایپی با الگوی پنج عاملی شخصیت. تازه های علوم شناختی, 12(2 (مسلسل 46)), 49-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124770Vancouver : کپی

محمدزاده علی. بررسی ارتباط صفات شخصیت اسکیزوتایپی با الگوی پنج عاملی شخصیت. تازه های علوم شناختی. 1389 [cited 2021April11];12(2 (مسلسل 46)):49-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124770IEEE : کپی

محمدزاده، ع.، 1389. بررسی ارتباط صفات شخصیت اسکیزوتایپی با الگوی پنج عاملی شخصیت. تازه های علوم شناختی, [online] 12(2 (مسلسل 46)), pp.49-58. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124770>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 244 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی