برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي نقش باسيلوسها در توليد بيو سورفاکتانت ها در مطالعه موردي و امکان سنجي استفاده از روش ازدياد برداشت ميکروبي در سازند آسماري در ميدان نفتي بي بي حکيمه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به قدمت توليد چاه هاي نفتي در سال هاي اخير مخازن نفتي دچار افت شديد فشار شده اند به همين منظور در اين پژوهش با توجه به شرايط ساختماني، پارامترهاي مخزني، موقعيت زمين شناسي، مشخصات بيولوژيکي مخزن و ... مطالعه موردي بر روي ميدان بي بي حکيمه صورت گرفت.
هدف: از انجام اين پژوهش بررسي و معرفي بهترين سويه، شرايط بهينه رشد و توليد بيوسورفاکتانت در مخزن آسماري به صورت
Ex situ بود.
روش بررسي: براي اين منظور يک نمونه باسيلوس با مقاومت گرمايي بالا جداسازي و انتخاب شد و توانايي توليد بيوسورفاکتانت در اين سويه مورد بررسي قرار گرفت پس از مطالعات مورفولوژي، بيوشيميايي و ژنتيکي بهترين شرايط جهت توليد بيوسورفکتانت از نظر مقدار کربن، ازت،
pH، دما، دور shaker، مقاومت گرمايي و ... مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: در ميدان مورد مطالعه ضخامت متوسط قرارگيري سازند آسماري در يال شمالي تاقديس ميدان بي بي حکيمه در حدود 450 متر و متوسط درجه حرارت در مخزن آسماري نسبت به ساير ميادين با توجه به موقعيت ساختماني کاهش قابل توجهي را نشان مي دهد و شرايط بهينه جهت اجراي عمليات ازدياد برداشت ميکروبي قلمداد مي شود. با توجه به نتايج مورفولوژيکي، تست هاي بيوشيميايي و ژنتيکي باکتري مورد نظر
Bacillus licheniformis است. حداقل مقادير کشش سطحي به دست آمده براي محيط هاي کشت سويه Bacillus licheniformis جداسازي شده 30mN/m در مقايسه با مقاديري که براي ساير باکتري هاي مولد بيوسورفکتانت گزارش شده در حد کاملا قابل قبولي قرار داد. نفت خام بهترين منبع کربن آلي براي سويه فوق است. سويه مورد مطالعه در 6pH الي 8 قادر به توليد بيوسورفکتانت بوده ولي بهترين توليد pH بين 6.5 تا 7.5 مي باشد. ضريب امولسيفيکاسيون بهترين سويه %91 SBB5 بدست آمد. سديم نيترات بهترين منبع نيتروژن براي توليد بيوسورفکتانت بوده به طوري که در اين منبع سويه قادر به کاهش کشش سطحي به اندازه 30mN/m بوده است. از طرفي ساکارز و گلوگز به ويژه ساکارز قادر به کاهش کشش به ميزان 30mN/m مي باشد.
نتيجه گيري: کاهش فشار مخزني، موقعيت ساختماني و شرايط پتروفيزيکي حاکم در ميدان نفتي از نظر مشخصات PVT مخزن سيستم رانش Dual در مخزن مورد مطالعه حکم فرماست و در طي سالهاي گذشته به علت افت فشار در هر دو سيستم رانش افت فشار از نوع Water conning و Gas conning به وجود آمده است ولي پديده Gas conning شديدتر است به همين سبب تامين فشار مخزن و جلوگيري از کاهش فشار افزوده مخزن مي تواند نقش به سزايي در افزايش عمر مخزن ايفا نمايد. دما در مخزن آسماري در بازه گرمايي 65 تا 120 درجه قرار گرفته است به همين سبب در شرايط مذکور امکان رشد باسيلوس به لحاظ شرايط مخزني برقرار است. سازند آسماري داراي شکستگي هاي متعددي است و از نظر تراوايي در وضعيت مناسبي قرار دارد ميزان تخلخل و اشباع آب در چاه هاي مختلف در سازند مورد مطالعه به ترتيب بيش از 7 درصد و کمتر از 50 درصد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اخوان سپهی، ع.، و مصطفایی، ر. (1388). ارزیابی نقش باسیلوسها در تولید بیو سورفاکتانت ها در مطالعه موردی و امکان سنجی استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی در سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), 19(74/1 (ویژه نامه زیست شناسی)), 107-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124756Vancouver : کپی

اخوان سپهی عباس، مصطفایی راشل. ارزیابی نقش باسیلوسها در تولید بیو سورفاکتانت ها در مطالعه موردی و امکان سنجی استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی در سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی). 1388 [cited 2021May16];19(74/1 (ویژه نامه زیست شناسی)):107-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124756IEEE : کپی

اخوان سپهی، ع.، مصطفایی، ر.، 1388. ارزیابی نقش باسیلوسها در تولید بیو سورفاکتانت ها در مطالعه موردی و امکان سنجی استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی در سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), [online] 19(74/1 (ویژه نامه زیست شناسی)), pp.107-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124756. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی