برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر ضد قارچي الياف ضد ميکربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: رشد و تجمع ميکروارگانيسم ها بر روي سطوح پارچه ها سبب لطمات بهداشتي و پاکيزگي مي گردد. از آنجايي که پارچه ها مي توانند کاربردهاي مختلفي داشته باشند، مانند کاربرد در لباس هاي حفاظت کننده، در بيمارستانها پارچه هاي منازل، پتوها، پانداژ و پانسمان، بنابراين، الياف ضد ميکروبي در اين راستا تهيه گرديده است.هدف: مطالعه و بررسي اثر ضد قارچي الياف حاوي مواد ضد ميکروب بوده است.روش بررسي: براي ارزيابي فعاليت ضد قارچي اين الياف در اين پژوهش از دو روش استفاده شد که عبارتند از: روش ديسک پليت و شيک فلاسک(Shak Flask) . در مراحل آزمايشگاهي، سويه هاي قارچي آسپرژيلوس PTcc 50ll و کانديدا آلبيکنس PTCC5027 بکار رفت. آزمايشات مختلفي که داراي سه نوع شاهد به صورت زير مي باشد، انجام پذيرفت: 1- شاهد الياف (الياف معمولي بدون ماده ضد ميکرب + قارچ) -2شاهد رشد مثبت قارچ (محيط کشت بدون الياف + قارچ( -3شاهد رشد منفي قارچ (ماده خالص ضد ميکرب (Teron 500) + قارچ)و همچنين آزمايشهاي مشابهي با اليافي که داراي درصدهاي گوناگوني (30%، 60% و 100%) از ماده ضد ميکربي بودند، انجام گرديد. اسپور قارچ ها به تعداد ( (104-105/m1به ارلن هاي مختلفي که حاوي نمونه هاي الياف هاي مورد نظر و بافر فسفات بودند، تلقيح شدند. سپس نمونه هاي مختلفي در زمانهاي (صفر 24 و 48 ساعت) برداشت شده و بر روي پليت ها با روش آگار پليت تلقيح گرديده و پس از اتوگذاري در 30 درجه سانتيگراد، کلني ها شمارش شده است. هر آزمايش سه بار تکرار شد.نتايج: آزمايشات نشان داد که بيشترين اثر ضد قارچي توسط ماده خالص ضد ميکربي بوده است و الياف با 100% و 60% و 30% ماده افزوده شده ضد ميکرب بر روي آسپرژيلوس نيجر اثر چنداني نداشته است. ولي بر روي کانديدا آلبيکنس، الياف با 100% و 60% داراي اثرات کاهش کمي (%92.41 و %91.57) بوده است ولي با ماده ضد ميکرب به ميزان 30% هيچگونه اثري را نشان نداده است.نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده مي توان از الياف با 100% مواد ضد ميکروب بر عليه قارچ کانديدا آلبيکنس استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کسری کرمانشاهی، ر.، و اعتمادی فر، ز. (1388). اثر ضد قارچی الیاف ضد میکربی. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), 19(74/1 (ویژه نامه زیست شناسی)), 21-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124735Vancouver : کپی

کسری کرمانشاهی روحا، اعتمادی فر زهرا. اثر ضد قارچی الیاف ضد میکربی. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی). 1388 [cited 2022January29];19(74/1 (ویژه نامه زیست شناسی)):21-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124735IEEE : کپی

کسری کرمانشاهی، ر.، اعتمادی فر، ز.، 1388. اثر ضد قارچی الیاف ضد میکربی. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), [online] 19(74/1 (ویژه نامه زیست شناسی)), pp.21-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124735. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی