برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1389 , دوره  32 , شماره  5 ; از صفحه 71 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ريز سختي دو نوع سمان رزيني لايت کيور و دوال کيور بعد از تابش نور از وراي ديسک پرسلني با استفاده از دونوع دستگاه نوري با دو زمان تابش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پليمريزاسيون ناقص سمان رزيني باعث کاهش خواص فيزيکي آن، افزايش قابليت جذب آب آن، حلاليت و تحريک پالپ مي شود. سنجش سختي سطح يکي از روشهاي بررسي ميزان پليمريزاسيون مي باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر دو دستگاه سخت کننده نوري با دو زمان تابش بر روي ريز سختي دو سمان رزيني بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي، تعداد 80 عدد ديسک پرسلني ساخته شد. پس از اچ کردن با اسيد هيدروفلوئوريک و استفاده از سايلن و عامل باندينگ، نمونه ها به صورت تصادفي به 8 گروه تقسيم شدند (
n=10) سمان هاي دوال کيور و لايت کيور به ترتيب در گروه هاي 1 تا 4 و 5 تا 8 استفاده شدند. در نمونه هاي آماده شده از هر نوع سمان، 20 نمونه تحت تابش(QTH) Quartz Tungsten Halogen  قرار گرفت (که 10 تاي آنها به مدت 30 ثانيه، (گروه هاي 1 و 5) و 10 تاي آنها به مدت 60 ثانيه، (گروه هاي 2 و 6) کيور شدند. 20 نمونه باقيمانده، مشابه  QTHبا (LED) light-emitting diode کيور گرديدند (به ترتيب گروه هاي 3 و 7 و گروه هاي 4 و 8). ريزسختي سمان ها اندازه گيري شد. براي مقايسه ريزسختي در گروههاي مطالعه از تحليل واريانس سه عامله استفاده گرديد.
يافته ها: تفاوت آماري معني داري بين مقادير ميانگين ريزسختي گروه ها بر اساس زمان، نوع سمان و نوع دستگاه نوري وجود داشت (
P<0.0005).
نتيجه گيري: با افزايش زمان کيور، ريزسختي سمانها با هر دو دستگاه سخت کننده نوري افزايش يافت. استفاده از
LED منجر به ريزسختي بيشتر در هر دو نوع سمان شد. بدون در نظر گرفتن زمان و نوع دستگاه سخت کننده نوري، ريزسختي سمان دوال کيور بيشتر از سمان لايت کيور بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عابدکهنمویی، م.، و علی زاده اسکویی، پ.، و کیمیایی، س. (1389). مقایسه ریز سختی دو نوع سمان رزینی لایت کیور و دوال کیور بعد از تابش نور از ورای دیسک پرسلنی با استفاده از دونوع دستگاه نوری با دو زمان تابش. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 32(5), 71-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124664Vancouver : کپی

عابدکهنمویی مهدی، علی زاده اسکویی پرنیان، کیمیایی سودابه. مقایسه ریز سختی دو نوع سمان رزینی لایت کیور و دوال کیور بعد از تابش نور از ورای دیسک پرسلنی با استفاده از دونوع دستگاه نوری با دو زمان تابش. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1389 [cited 2021May08];32(5):71-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124664IEEE : کپی

عابدکهنمویی، م.، علی زاده اسکویی، پ.، کیمیایی، س.، 1389. مقایسه ریز سختی دو نوع سمان رزینی لایت کیور و دوال کیور بعد از تابش نور از ورای دیسک پرسلنی با استفاده از دونوع دستگاه نوری با دو زمان تابش. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 32(5), pp.71-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124664. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی