برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1389 , دوره  32 , شماره  5 ; از صفحه 58 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تغييرات بافتي در مخاط معده منسوبين درجه اول مبتلايان به آدنوکارسينوم معده نسبت به افراد بدون سابقه خانوادگي مثبت با شکايت ديس پپسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: در جوامع با شيوع بالاي سرطان معده، بويژه در منسوبين درجه اول بيماران دچار سرطان معده ديس پپسي مي تواند اولين علامت بروز بدخيمي باشد. هدف اين مطالعه، بررسي تغييرات مخاط معده در بيماران ديس پپتيک با سابقه سرطان معده در منسوبين درجه اول و مقايسه آن با گروه کنترل مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه توصيفي - تحليلي، 200 بيمار با شکايت ديس پپسي (99 نفر گروه مورد با سابقه مثبت فاميلي سرطان معده و 101 نفر گروه شاهد بدون سابقه فاميلي) بررسي گرديدند. در تمام بيماران اندوسکوپي و بيوپسي از 5 نقطه متفاوت معده انجام و بررسي هاي هيستوپاتولوژيک صورت گرفت. نتايج حاصله در دو گروه مقايسه گرديد.
يافته ها: 99 بيمار درگروه مورد (50 مرد و 49 زن) و 101 بيمار در گروه شاهد (48 مرد و 53 زن) بررسي شدند. ضايعه قابل مشاهده در آندوسکوپي در 38.9% گروه مورد و 69.3% گروه شاهد (P=0.0001) و آلودگي با هليکو باکتر پيلوري در 76.8% گروه مورد و در 69.13% گروه شاهد (P=0.26) وجود داشت. گاستريت مزمن فعال و گاستريت مزمن به ترتيب در 67.7% و 24.2% بيماران گروه مورد و در 72.3% و 23.8% بيماران گروه شاهد گزارش گرديد (P=0.45) ميانگين نمره گاستريت مزمن براي گروه مورد 9.7 و براي گروه شاهد 8.5 (P=0.0001) و ميانگين نمره گاستريت مزمن فعال براي گروه مورد و شاهد به ترتيب 6.9 و 3.4 (P=0.031) مي باشد. آتروفي (P=0.19)، متاپلازي (P=0.97) و ديس پلازي (P=0.22) در بين دو گروه تفاوت معني داري آماري نداشت. ميانگين نمره ضايعات پيش سرطاني براي گروه مورد 0.39±1.64 و براي گروه شاهد 0.15±0.64 که با P=0.007 تفاوت معني دار آماري بين دو گروه مشهود بود. الگوي گاستريت در بيماران گروه مورد و شاهد به ترتيب در 77.8% و 63.4% به صورت پان گاستريت و کورپوس پره دامينت است (P=0.0001).
نتيجه گيري: مطالعه فعلي نشان داد که ضايعات پيش سرطاني مخاط معده در بيماران ديس پپتيک با سابقه خانوادگي مثبت سرطان معده بطور قابل ملاحظه اي بيشتر ديده مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 143
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی