برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  2 ; از صفحه 117 تا صفحه 127 .
 
عنوان مقاله: 

پروتئازها و آلفاآميلاز گوارشي سن سبز پسته (Acrosternum heegeri Fieber (Hemiptera: Pentatomidae

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

سن سبز پسته، Acrosternum heegeri، با ايجاد خسارت كمي و كيفي، اهميت اقتصادي زيادي در توليد محصول پسته دارد. آگاهي از وضعيت آنزيم هاي گوارشي، به منظور بكارگيري تكنيكهاي نوين، در كنترل آفت ضروري است. روده مياني در اين حشره به چهار قسمت (m 1 تاm 4 ) تقسيم مي شود كه از لحاظ مرفولوژيك متفاوتند و مقدار pH هريك از سمت جلو به سمت عقب (1m تا 4m) به ترتيب بصورت 0.1±6.04، 0.13±6.22، 0.1±6 و 0.12±6.1 بدست آمد. مقدار pH غدد بزاقي 0.1± 6.04تعيين شد. بيشينه فعاليت پروتئوليتيك كل با استفاده از سوبستراي هموگلوبين در قسمت اول و سوم در pH برابر با 3 و در قسمت دوم و چهارم در pH برابر با 4 به دست آمد. سوبستراي Z-Phe-Arg-pNA به مقدار قابل توجهي و سوبستراي Z-Arg-Arg-pNA به مقدار كمتر توسط عصاره روده مياني هيدروليز گرديد كه به ترتيب نشاندهنده وجود سيستئين پروتئينازهاي كاتپسين ال و كاتپسين بي مي باشد. همچنين وجود سيستئين پروتئينازها با افزايش فعاليت عصاره آنزيمي روده مياني در حضورDTT  (53.12 درصد) با استفاده از Z-Phe-Arg-pNA و همچنين تاثير DTT(13.5 درصد) بر Z-Arg-Arg-pNA به اثبات رسيد. مهاركننده E-64 فعاليت سيستئين پروتئينازهاي كاتپسين ال و كاتپسين بي را به ترتيب به ميزان 90 و 66 درصد كاهش داد. اين نتايج نشاندهنده وجود سيستئين و اسيد پروتئينازها به عنوان پروتئازهاي غالب روده مياني مي باشد كه از اين جهت با مقدار pH روده مياني نيز مطابقت دارد. وجود آنزيم آلفا آميلاز در روده مياني با استفاده از سوبستراي نشاسته مشخص و pH بهينه براي فعاليت برابر با 5 به دست آمد كه از اين جهت با pH روده مياني سازگاري نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی