برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1389 , دوره  32 , شماره  5 ; از صفحه 43 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

نقش اکسيژن درماني در پيش آگهي استروک ايسکميک حاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماریهای مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مراکز آموزشی و درمانی امام رضا و رازی
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: ضايعات اختلال دريافت بافتي اکسيژن و گلوکز سبب بروز آسيب نوروني و نشانه ها و علایم باليني عصبي گذرا مي گردد و در صورت طولاني شدن توقف جريان خون موجب آسيب ايسکميک برگشت ناپذير (انفارکتوس) و نقايص نرولوژيک دایمي مي گردد با افزايش فشار نسبي اکسيژن در هواي تنفسي مي تواند گزينه درماني موثري براي استروک حاد باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي نقش اکسيژن تراپي در استروکهاي ايسکميک حاد بود.
روش بررسي: در اين مطالعه 60 بيمار مبتلا به سکته ايسکميک حاد در دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول (گروه مداخله) از روز بستري تا روز سوم تحت درمان قرار مي گرفتند و گروه دوم (گروه شاهد) اکسيژن دريافت نمي کردند.
stroke scaling و يافته هاي CT اسکن مغزي روز اول و روز سوم بستري بيماران دو گروه مقايسه شد.
يافته ها: از مجموع 60 نفر بيمار 27 زن و 33 نفر مرد بودند. در گروه
A 16 نفر زن و 14 نفر مرد با ميانگين سني 67.43±15.27 و گروه 17B مرد و 13 زن با ميانگين سني 70±13.28 بودند نمره NIHSS در گروه مداخله در روز بستري ميانگين 13.46 داشت که در روز سوم بستري 12.03 رسيد. در گروه شاهد نمره NIHSS در روز بستري در محدوده ميانگين 13.60 بود که روز سوم به 12.06 رسيد (P=0.86). و همچنين بين دريافت اکسيژن وRankin Scale بيماران ارتباط آماري معنا داري وجود نداشت. (P=0.35) ميانگين ميزان گسترش ضايعه از روز اول تا سوم در گروه مداخله 39.74 سانتيمتر مکعب و در گروه شاهد 45.67 سانتيمتر مکعب بود. بين دريافت اکسيژن و ميانگين ميزان گسترش ضايعه ايسکميک در بيماران ارتباط وجود داشت ولي اين ارتباط به لحاظ آماري معني دار نبود (P=0.05).
نتيجه گيري: مطالعات اخير نشان داد که اکسيژن تراپي در روزهاي اول ايسکميک استراک حاد نتايج نويد بخشي دارد ولي براي نتايج قطعي تر نياز به مطالعات وسيعتري داريم.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی