برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1389 , دوره  32 , شماره  5 ; از صفحه 37 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين نمايه توده بدن با دريافت روزانه کلسيم و فعاليت فيزيکي در زنان سنين باروري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و اهدف: پـژوهش حاضر با هدف تعيين و مقايسه سطح دريافت کلسيم، فعاليت فيزيکي و نمايه توده بدن در زنان سنين باروري مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني صورت گرفت.
روش بررسي: مطالعه مقطعي حاضر بر روي 399 نفر از زنان سنين باروري غير باردار و غير شيرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتي - درماني تبريز و 200 نفراز ارایه دهندگان خدمات در اين مراکز انجام شد. از طريق مصاحبه با افراد، اطلاعات در مورد ويژگي هاي عمومي، ياد آمد غذايي 24 ساعته و دريافت غذا هاي لبني در پرسشنامه مربوطه ثبت گرديدند.
يافته ها: نتايج بدست آمده، کمبود دريافت کلسيم درهر دو گروه را نشان داد. ميانگين بار مصرف روزانه شير و پنير در گروه ارایه دهنده خدمات بطور معني دار بيشتر از گروه مراجعه کننده بود (بترتيب
P<0.001 و P<0.01) در کل افراد، 38.4% افراد فعاليت کم، 43.7% متوسط و 17.9% فعاليت زياد داشتند و بين دو گروه مورد مطالعه از نظر فعاليت فيزيکي تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد. ميانگين BMI در گروه مراجعه کننده بطور معني دار بيشتر از گروه ارایه دهنده خدمات بود (27.4±4.95 در مقابل 26.07±3.92، P<0.001). با کنترل سن بين BMI افراد هر دو گروه مورد مطالعه با کلسيم دريافتي روزانه و فعاليت فيزيکي همبستگي آماري معني داري بدست نيامد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، اکثريت زنان داراي کمبود سطح دريافت کلسيم و فعاليت فيزيکي بوده و همچنين اضافه وزن داشتند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رف رف، م.، و بزیون، ب.، و قائم مقامی، س. (1389). ارتباط بین نمایه توده بدن با دریافت روزانه کلسیم و فعالیت فیزیکی در زنان سنین باروری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 32(5), 37-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124649Vancouver : کپی

رف رف مریم، بزیون بهناز، قائم مقامی سیدجمال. ارتباط بین نمایه توده بدن با دریافت روزانه کلسیم و فعالیت فیزیکی در زنان سنین باروری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1389 [cited 2021April12];32(5):37-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124649IEEE : کپی

رف رف، م.، بزیون، ب.، قائم مقامی، س.، 1389. ارتباط بین نمایه توده بدن با دریافت روزانه کلسیم و فعالیت فیزیکی در زنان سنین باروری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 32(5), pp.37-42. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124649>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی