برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  3 , شماره  10 ; از صفحه 53 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش توزيع مکاني آلاينده ها براساس پراکندگي ايستگاه هاي سينوپتيک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طي دو دهه اخير مطالعه موردي: در پنج ايستگاه منتخب شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر
 
چکیده: 

آلودگي هوا يکي از مهمترين پارامترهاي موثر در ميکروکليماهاي شهري و از نشانه هاي رشد شهرنشيني است. افزايش جمعيت، استفاده بيش از حد از منابع سوخت هاي فسيلي، عدم به کارگيري فن آوري هاي سازگار با محيط زيست و از همه مهمتر عدم وجود مديريت صحيح زيست محيطي است، باعث شده است که اين آلودگي در کشورهاي در حال توسعه و يا کمتر توسعه يافته و به ويژه در کلان شهرها تاثير بيشتري داشته و کشور ما ايران و شهرهاي بزرگ آن از اين جهت مشکلات عديده اي دارند (رضايي، 1366). هدف از مطالعه آلودگي هوا جلوگيري از افزايش آلودگي و کم کردن آن است بر اساس آمار هر ساله افراد زيادي بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند. کشور ما ايران و شهرهاي بزرگ آن از اين جهت مشکلات عديده اي دارند. عليرغم اقدامات جدي مسوولين شهر هنوز آثار مثبتي در روند کاهش آلودگي هواي شهر مشاهده نمي شود، در سال از هر سه روز يک روز توسط يک يا چند تا از آلاينده هاي اصلي هوا آلوده است که عوامل متعددي در آلودگي آن نقش دارند. در اين تحقيق ميزان غلظت آلاينده هاي هواي شهر تهران بر اساس مراجعه به سازمان حفاظت محيط زيست تهران از 7 ايستگاه سنجش آلودگي (ثابت) هوا تهيه شد سپس پنج ايستگاه منتخب سينوپتيک در شهر تهران انتخاب و ايستگاه هاي آلودگي سنجي بر اساس ايستگاه هاي سينوپتيک مکانيابي شد. در بررسي اين تحقيق در سال هاي (1384-1364) در سه دوره آماري (7, 7, 6) ساله انجام شده است. همچنين با استفاده از شاخص توان يا نيرومندي ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه بررسي شده است. بر اساس مطالعات انجام گرفته ميانگين متوسط آلاينده ها در پنج ايستگاه منتخب شهر تهران داراي تفاوت مي باشد. براي آزمون معني دار بودن تفاوت مشاهده شده از آزمون تحليل يک طرفه استفاده شده است و با آزمون تعقيبي شفه که حساسيت اين تفاوت را آشکار مي-نمايد نشان داده است، ميزان آلاينده ها به ترتيب در ايستگاه شمال تهران، دوشان تپه و مهرآباد مشاهده شد که مقدار مجذور امگا 0.52 اندازه گيري شد که به آن معني مي باشد که 52 درصد از واريانس ميانگين آلاينده-ها را براساس تغييرات موقعيت ايستگاه ها (موقعيت جغرافيايي) مي توان تبيين کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اربابی سبزواری، آ.، و موغلی، م. (1389). بررسی نقش توزیع مکانی آلاینده ها براساس پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طی دو دهه اخیر مطالعه موردی: در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران. جغرافیای طبیعی, 3(10), 53-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124597Vancouver : کپی

اربابی سبزواری آزاده، موغلی مرضیه. بررسی نقش توزیع مکانی آلاینده ها براساس پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طی دو دهه اخیر مطالعه موردی: در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران. جغرافیای طبیعی. 1389 [cited 2021May11];3(10):53-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124597IEEE : کپی

اربابی سبزواری، آ.، موغلی، م.، 1389. بررسی نقش توزیع مکانی آلاینده ها براساس پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طی دو دهه اخیر مطالعه موردی: در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران. جغرافیای طبیعی, [online] 3(10), pp.53-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124597. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 249 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی