برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  66 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير باسيلوس هاي مستخرج از روده لارو ماهيان خاوياري Acipenser persicus و Huso huso با پروبيوتيک هاي تجاري بر رشد و بقا لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس، گلستان، ایران
 
چکیده: 

بکارگيري باکتري هاي پروبيوتيکي به عنوان يک استراتژي مهم براي ايجاد محصولات قابل تجديد از طريق کنترل بيولوژيکي در سيستم هاي پرورشي لاروهاي ماهي و سخت پوستان پيشنهاد شده است. جمعيت باکتريايي در روده لارو از باکتري هاي مرتبط با تخم ها، آب تانک هاي پرورشي و غذاي زنده سرچشمه مي گيرد. اين مطالعه در جهت تعيين اثرات پروبيوتيک هاي تجاري و بومي بر معيارهاي رشد و نرخ بقا لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان هدفمند شد. لاروهاي قزل الا (1±85 ميلي گرم) با جيره بيومار تغذيه شدند. جيره هاي آزمايشي با سه مخلوط باکتريايي زيست يار شامل لاکتوباسيلوس، باسيلوس تجاري و باسيلوس جدا شده از روده تاس ماهي ايراني  (Acipenser persicus)و فيل ماهي (Huso huso)، با در سه سطح (4.30، 5.30 و6.30  لگاريتم واحد کلني در هر گرم غذا) مکمل شدند و به وسيله لاروهاي ماهي قزل آلاي رنگين کمان در 9 تيمار آزمايشي تغذيه گرديدند. تيمار شاهد از جيره بدون مکمل سازي تغذيه شد. آزمايش در قالب يک طرح کاملا تصادفي صورت پذيرفت. نرخ تغذيه بر اساس 10 درصد وزن بدن، براي 6 بار در روز انجام شد. در پايان دوره (32 روز)، ماهيان بيومتري شده و توسط شوک هاي حرارتي، شوري، قليائيت و اسيديته آزمايش گرديدند. بالاترين ميانگين نرخ رشد ويژه (0.77±4.61 درصد)، ضريب رشد حرارتي (0.32±3.44 درصد) و کارآيي تغذيه (25.56±116.08 درصد) در تيمارA1  به دست آمد. تيمار A1، A2، B1،B2 ، L1 و L2 تفاوت معني داري با تيمار شاهد داشتند(p<0.05) . ضريب تبديل غذايي بهتري در تيمار A1 (0.33±0.92 درصد) و  L3(0.20±0.92 درصد) به دست آمد. در آزمايش مقابله با شوک حرارتي، بالاترين زمان بقا در تيمار B1 (28.29±94.33 ثانيه) به دست آمد. نتايج آزمايش هاي مقابله با استرس قليائيت و اسيديته نشان داد که بهترين زمان بقا، در تيمار A1 به ترتيب (به ترتيب 57.74±275.67 و 20±374 ثانيه) بود و تمامي تيمارهاي آزمايشي اختلاف معني داري با تيمار شاهد داشتند (p<0.05). هيچ اختلاف معني داري بين تيمارها در آزمايش مقابله با شوري، مشاهده نشد(p>0.05) .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفریان، ح.، و سلطانی، م.، و طاعتی کلی، م.، و نظرپور، ع.، و مروت، ر. (1390). مقایسه تاثیر باسیلوس های مستخرج از روده لارو ماهیان خاویاری Acipenser persicus و Huso huso با پروبیوتیک های تجاری بر رشد و بقا لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 66(1), 39-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124595Vancouver : کپی

جعفریان حجت اله، سلطانی مهدی، طاعتی کلی مهدی، نظرپور علیرضا، مروت روح اله. مقایسه تاثیر باسیلوس های مستخرج از روده لارو ماهیان خاویاری Acipenser persicus و Huso huso با پروبیوتیک های تجاری بر رشد و بقا لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1390 [cited 2021May11];66(1):39-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124595IEEE : کپی

جعفریان، ح.، سلطانی، م.، طاعتی کلی، م.، نظرپور، ع.، مروت، ر.، 1390. مقایسه تاثیر باسیلوس های مستخرج از روده لارو ماهیان خاویاری Acipenser persicus و Huso huso با پروبیوتیک های تجاری بر رشد و بقا لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 66(1), pp.39-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124595. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی