برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  5 , شماره  19 ; از صفحه 33 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

تاثيرکاربرد لاگ بوک بر يادگيري دانشجويان پرستاري در بخش زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
 
چکیده: 

مقدمه: راهنماي يادگيري باليني در صورتي که با لاگ بوک ادغام شوند، با فراهم آوردن فرصت تعامل بيشتر بين دانشجو، محيط باليني و مربي، ابزار مناسبي براي افزايش يادگيري باليني محسوب مي گردند، لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير کاربرد راهنماي يادگيري باليني بر يادگيري دانشجويان صورت گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه يک پژوهش نيمه تجربي است که بر روي 25 دانشجوي پرستاري کارآموزي در عرصه انجام شد. ابتدا بر اساس يک مطالعه دلفي، راهنماي يادگيري باليني ادغام شده با لاگ بوک براي بخش زنان طراحي و تدوين شد. سپس دانشجويان به صورت تصادفي به دو گروه کنترل و تجربي تقسيم شدند. گروه کنترل به روش معمول و گروه تجربي در بخش هاي منتخب با استفاده از لاگ بوک آموزش ديدند. ميزان يادگيري دانشجويان در بالين در حيطه شناختي و مهارتي در هر دو گروه بررسي گرديد
.
يافته ها: ميانگين نمرات دانشجويان در بخش زنان در دو حيطه شناختي و مهارتي در گروه تجربي نسبت به گروه کنترل بيشتر بود ولي اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود
.
بحث و نتيجه گيري: بايد اذعان نمود که با توجه به افزايش نمره دانشجويان در حيطه مهارت و شناخت در بخش زنان، عدم معني - داري آماري از ارزش اين روش مفيد آموزشي نمي کاهد. بر اساس يافته هاي مطالعه حاضرمي توان نتيجه گيري نمود که استفاده از راهنماي يادگيري باليني باعث افزايش نمره يادگيري در حيطه شناختي و مهارتي مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 657 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی